COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7541

Пријавите се!
 

Слободно преузимање или читање стандарда за заштитну опрему, медицинска средства и безбедност и отпорност

У циљу глобалне борбе против COVID-19, Председнички комитет CEN-а и CENELEC-а донео је одлуку да се заинтересованима у индустрији заштитне опреме и медицинских средстава, као и пацијентима и јавности, омогући слободан приступ одређеном броју стандарда из ове области. Ова одлука је донета са циљем да се,  услед све веће потребе за додатним количинама заштитне опреме и медицинских средстава, омогући да се производни погони компанија које се баве другом делатношћу привремено преусмере на овакву производњу, а да она буде у складу са европским и међународним стандардима.

 

Како се наводи у саопштењу CEN-а и CENELEC-а, од свих националних тела за стандарде у земљама чланицама захтева се да заинтересованим странама омогуће да, без накнаде, преузму националне верзије следећих европских или међународних стандарда из области заштитне опреме, медицинских средстава и безбедности и отпорности:   

 • EN 149:2009, Средства за заштиту органа за дисање – Филтрирајуће полумаске за заштиту од честица – Захтеви, испитивање, одржавање
 • EN 166:2001, Лична заштита очију – Спецификације
 • EN 14126:2003+AC:2004, Заштитна одећа – Захтеви за перформансе и методе испитивања за заштитну одећу која штити од инфективних агенса
 • EN 14605:2005 +A1:2009, Заштитна одећа која штити од течних хемикалија – Захтеви за перформансе за одећу која има спојеве између различитих делова одеће који су непропустљиви на течност (опрема типа 3), на спреј (опрема типа 4), укључујући и одевне предмете који штите од хемикалија поједине делове тела (типови PB [3] и PB [4])
 • EN 13795-1:2019, Хируршка одела и прекривачи – Захтеви и методе испитивања – Део 1: Хируршки прекривачи и огртачи
 • EN 13795-2:2019, Хируршка одела и прекривачи – Захтеви и методе испитивања – Део 2: Стерилна одела;
 • EN 455-1:2000, Медицинске рукавице за једнократну употребу – Део 1: Захтеви и методе испитивања за постојање рупа
 • EN 455-2:2015, Медицинске рукавице за једнократну употребу – Део 2: Захтеви и испитивање физичких особина
 • EN 455-3:2015, Медицинске рукавице за једнократну употребу – Део 3: Захтеви и испитивања за биолошко вредновање
 • EN 455-4:2009, Медицинске рукавице за једнократну употребу – Део 4: Захтеви и методе испитивања за одређивање рока употребе
 • EN 14683:2019, Медицинске маске за лице – Захтеви и методе испитивања

 

Следећи стандарди доступни су само за читање преко нашег сајта:

 • EN ISO 10993-1:2009+ AC:2010, Биолошко вредновање медицинских средстава – Део 1: Вредновање и испитивање у оквиру процеса управљања ризиком
 • EN ISO 374-5:2016, Заштитне рукавице које штите од опасних хемикалија и микроорганизама – Део 5: Терминологија и захтеване перформансе за ризик од микроорганизама
 • EN ISO 13688:2013, Заштитнаодећа – Општи захтеви
 • EN ISO 22301:2019, Безбедност и отпорност – Системи менаџмента континуитетом пословања – Захтеви
 • ISO 22395:2018, Безбедност и отпорност – Отпорност заједнице – Смернице за подршку угроженим особама у ванредним ситуацијама
 • ISO 22320:2018, Безбедност и отпорност – Менаџмент ванредним ситуацијама – Смернице за одговор на инцидент
 • ISO 22316:2017, Безбедност и отпорност – Отпорност организације – Принципи и атрибути
 • ISO 31000:2018, Менаџмент ризиком - Смернице

 

Институт за стандардизацију Србије је у складу са овом одлуком CEN-а и CENELEC-а омогућио слободан приступ националним верзијама ових стандарда и позива све заинтересоване стране, произвођаче из ове области или оне које ће своју делатност у овом кризном периоду привремено преусмерити на производњу заштитних рукавица, одеће, маски и друге заштитне опреме и медицинских средстава да преузму ове стандарде.

 

 

Да бисте преузели наведене стандарде, потребно је или да се пријавите, уколико сте нови корисник, или да помоћу већ отвореног налога и вашег корисничког имена и  шифре извршите поруџбину и наша служба продаје ће вам доставити тражене стандарде на начин за који сте се определили.

 

 

Као што смо раније и обавестили наше кориснике, за време ванредног стања, а у циљу спречавања ширења COVID-19, обустављен је рад са странкама у просторијама Института. Како бисте добили све неопходне информације у вези са овим, али и другим стандардима и услугама Института, можете нас контактирати путем телефона наведених на следећој адреси: https://www.iss.rs/rs/news/news_519.html.