COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7541

Пријавите се!
 

Како смањити ризик од грешака у медицинским лабораторијама

Поузданост и тачност у медицинским лабораторијама никада нису биле тако важне као данас, а поштовање строгих процедура менаџмента ризиком је најбољи начин да се избегну грешке и лажни резултати. Један од најтраженијих докумената који пружа смернице за менаџмент ризиком у медицинским лабораторијама недавно је ажуриран.

 

Реч је о стандарду ISO 22367, Медицинске лабораторије – Примена менаџмента ризиком у медицинским лабораторијама, који је Међународна организација за стандардизацију ISO објавила прошлог месеца. Овим стандардом утврђују се процеси помоћу којих лабораторије идентификују, а потом и управљају ризицима по пацијенте и оне који пружају услуге у вези са лабораторијским испитивањима. ISO 22367 је усаглашен са другим међународним стандардима из ове области, као што је ISO 14971 за менаџмент ризиком у области медицинских средстава, и пружа ефектније смернице за овај сектор.
Њиме се замењује техничка спецификација ISO/TS 22367, Медицинске лабораторије – Смањење грешака кроз управљање ризиком и континуално побољшавање, коју владе и лабораторије широм света користе како би се смањио ризик у вези са услугама медицинских лабораторија.

 

Џек Заковски, председник ISO комитета који је припремио овај стандард, истакао је да пацијенти, запослени и друге заинтересоване стране могу били изложени различитим опасностима током активности у медицинским лабораторијама, које могу директно или индиректно довести до различитог степена штете. 


- Ефикасан менаџмент ризиком обухвата планирани, систематичан процес који се бави вероватноћом настанка те штете и њеним последицама, а најефикаснији је када је усклађен са менаџментом квалитетом и безбедношћу како би се покрили сви могући извори ризика. Зато је ISO 22367 ажуриран како би био усклађен са последњом верзијом ISO 14971 за менаџмент ризиком у области медицинских средстава и ISO 15190 који пружа смернице за безбедност медицинских лабораторија – истакао је Заковски.