COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7541

Пријавите се!
 

Нове смернице за заштиту података о личности

Годишњи губици услед сајбер криминала широм света могли би да достигну два билиона америчких долара, процене су експерата из области индустрије. Нове дигиталне технологије свакако су донеле бројне предности и омогућиле бољу повезаност света, али су уз то донеле и ризике који су данас један од водећих проблема и све већа претња глобалној стабилности.

 

Поред тога што државе широм света покушавају законском регулативом да смање ове ризике и побољшају безбедност података, и тела за стандардизацију континуирано раде на унапређењу постојећих и доношењу нових стандарда чијом би се применом ови ризици свели на најмању могућу меру.

 

Током прошле године Међународна организација за стандардизацију ISO објавила је још један стандард из серије стандарда за системе менаџмента безбедношћу информација, који је Институт за стандардизацију Србије преузео на енглеском језику у децембру 2019. године. Реч је о стандарду SRPS ISO/IEC 27701:2019, Технике безбедности – Проширење ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за менаџмент информацијама о приватности – Захтеви и смернице. Будући да се стандард бави изузетно актуелном темом – заштитом података о личности, иницијални текст превода овог стандарда Институту је већ доставила канцеларија Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, па се објављивање овог стандарда може очекивати у наредним месецима.