COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7541

Пријавите се!
 

Нови стандард за алкометре

С обзиром на то да је вожња под дејством алкохола један од главних узрочника саобраћајних незгода широм света, а да конзумирање алкохола на радном месту такође доводи до великог броја повреда на раду, са чак смртним исходима, контрола присуства алкохола у крви је све чешћа пракса у компанијама широм света, али и код нас. То се посебно односи на контролу нивоа алкохола у крви код запослених који обављају послове са високим степеном ризика од повреда, послове физичког обезбеђења објеката, код професионалних возача, руковалаца разним машинама, грађевинских радника, здравствених радника и других који радом под дејством алкохола угрожавају и своју и безбедност других запослених, али и целе компаније. То је свакако један од главних разлога због којег и тела за стандардизацију континуирано раде на новим стандардима који се односе на уређаје за даљински надзор алкохола, познатије као алкометре или алко-тестове.

 

Један од таквих стандарда је недавно израдио Европски комитет за стандардизацију у области електротехнике, који је у прошлом решењу о објављеним и повученим стандардима и сродним документима преузео и Институт за стандардизацију Србије. Реч је о стандарду SRPS EN 50980-1:2019, Уређаји за даљински надзор алкохола – Методе испитивања и захтеви за перформансе – Део 1: Инструменти за оцењивање програма, који се односи на уређаје који користе технологију испитивања присуства алкохола из даха. То су алко-тестови који имају писак и које користе учесници у програмима за надзор употребе алкохола, без обавезе присуства других лица.

 

Стандард је намењен, пре свега, лабораторијама и произвођачима ових уређаја и у њему су утврђена подешавања неколико параметара, као што су концентрација алкохола, запремина даха и мерне једнице, чије вредности свакако зависе од националне регулативе земље у којој се овај производ користи.