COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7541

Пријавите се!
 

Стандарди + иновације рецепт за већу конкурентност

У светској економији која се све више заснива на знању, конкурентност компанија директно зависи од њихове спремности за промене и иновације. У развоју и успеху нових технологија стандарди и те како играју значајну улогу: они су подршка свакој фази развоја иновација и омогућују брз приступ иновативних производа и технологија што већем тржишту.

 

Имајући у виду овакво уверење, један од приоритета европских тела за стандардизацију CEN и CENELEC, али и Института за стандардизацију Србије, као контакт тачке европских и међународних организација за стандардизацију за повезивање са научно-истраживачком заједницом, јесте да се унапреди сарадња између организација које се баве истраживањима и иновацијама и тела за стандардизацију. То је и један од циљева пројекта „BRIDGIT II”, у оквиру ког је креиран и нови веб-сајт standardsplusinnovation.eu, који ће у наредном периоду служити као полазна тачка истраживачима и иноваторима ка свету стандардизације.

 

Поред тога што ће овај веб-сајт пружати обиље информација о томе како стандарди доприносе иновацијама, али и ширем тржишту нових производа и технологија, на њему ће моћи да се прочитају и неке инспиративне успешне приче истраживача и иноватора. Почев од 20. јануара, на друштвеним мрежама CEN-а и CENELEC-а, као и националних тела за стандардизацију, почела је кампања #standardsplusinnovation чији је циљ да се иноватори и истраживачи подстакну на укључивање у процес стандардизације и да се упознају са предностима које стандарди доносе у овој области. Кампања ће трајати до краја фебруара и пружаће врло корисне информације о томе и како се укључити у процес стандардизације уколико сте истраживач или иноватор, како да у креирању новог производа искористите смернице које дају стандарди, али и да путем разних квизова сазнате колико би за ваш производ или технологију примена стандарда била корисна.