COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7541

Пријавите се!
 

Како побољшати задовољство корисника?

У савременом пословању задовољство корисника је један од кључних фактора за постизање конкурентске предности, а право корисника да буде информисан и право на накнаду штете уколико његова очекивања нису испуњена истакнуто је и у Смерницама Уједињених нација за заштиту потрошача.

 

У том контексту и европска и међународна тела за стандардизацију континуирано раде на новим верзијама стандарда из ове области како би се њиховом применом постигло веће задовољство корисника. Институт за стандардизацију Србије је крајем прошле године, у новембарском решењу, објавио неколико стандарда који се односе на задовољство корисника.

 

Први и најважнији је, свакако, SRPS ISO 10002:2019, Менаџмент квалитетом – Задовољство корисника – Смернице за поступање са приговорима у организацијама. Тренутно је на јавној расправи још један стандард из ове серије: SRPS ISO 10001:2019, Менаџмент квалитетом ­– Задовољство корисника – Смернице за кодексе понашања за организације. Очекује се да ће овај стандард бити објављен крајем идућег месеца, а ускоро би требало да се објаве и нове верзије стандарда SRPS ISO 10003 и SRPS ISO 10004, који се односе на упутства за екстерно решавање спорова организација и упутства за праћења и мерења.

 

У новембарском решењу ИСС-а донет је још један стандард који се односи на решавање рекламација, али у вези са поштанским услугама. Реч је о стандарду SRPS EN 14012:2019, Поштанске услуге – Квалитет услуге – Принципи за решавање рекламација, који пружа смернице за накнаду штете и процедуре обештећења у вези са поштанским услугама.

 

Овај стандард, као и све стандарде из понуде Института можете без накнаде прочитати у стандардотеци Института или инфоцентрима у регионалним привредним коморама у шест градова Србије (Суботица, Нови Сад, Ваљево, Крагујевац, Зајечар и Ниш), можете их читати онлајн захваљујући једној од услуга Института или их купити у нашој продавници.