Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7411

Пријавите се!
 

Упутство за коришћење стандарда о друштвеној одговорности

Како се приближава крај године, све чешће у објавама о постигнутим резултатима бројних компанија можемо чути о њиховом друштвено одговорном пословању, о бројним кампањама у циљу унапређења квалитета живота у заједници, улагања у заштиту животне средине и уопште помоћи онима којима је то потребно, а све чешће су и награде за друштвено одговорно пословање. Овај термин свакако није нов појам, помиње се још у раним седамдесетим годинама прошлог века, али се његово значење мењало како се мењало друштво, као и очекивања друштва од једне компаније као друштвено одговорне.

 

У свом зачетку, под овим појмом су најчешће подразумеване више филантропске активности компанија, а данас се већ у земљама Европске уније од великих компанија очекује и да подносе извештаје о својој политици у вези са друштвеном одговорношћу, поштовањем људских права, односом према запосленима, заштитом животне средине, итд. Колико је ова тема све значајнија говоре и подаци о томе да је први међународни стандард који се бави овом темом – ISO 26000, који је преведен и на српски језик и објављен пре више од осам година у нашој земљи, објавило више од 80 земаља широм света и преведен је на више од 20 језика. Овај стандард представља, такође, основу на којој је Европска комисија засновала своју стратегију о корпоративној друштвеној одговорности.

 

Иако је крајњи циљ друштвено одговорног пословања да допринесе одрживом развоју, неретко се суочавамо са кампањама којима је у позадини само промоција компанија. Несумњиво да друштвено одговорно пословање доприноси репутацији компаније и повећава њену конкурентност, много тога је што компанија треба да учини пре свега на пољу поштовања људских права, родне равноправности, односа према запосленима итд. да би се могла назвати друштвено одговорном.

 

Управо стандард SRPS ISO 26000:2011 даје упутство за основне принципе и препознавање друштвене одговорности, а од користи је и за велике и за мале компаније, као и за оне у развијеним земљама и земљама у развоју. Такође, стандард је намењен и онима који почињу да се баве друштвеном одговорношћу и онима искуснијим у тој делатности. У изради овог стандарда учествовали су стручњаци за ову област из више од 90 земаља, који су у изради стандарда представљали и заступали интересе и потрошача, и органа власти, и индустрије, радника, невладиних организација, академских кругова, итд.

 

Сада је (крајем октобра) објављен и документ SRPS IWA 26, који пружа смернице за коришћење ISO 26000 организацијама које су имплементирале један или више ИСО стандарда система менаџмента (MSS). Сврха овог документа је да помогне компанијама да остваре и већи бенефит од коришћења стандарда ISO 26000 користећи приступ “структуре високог нивоа” који имају стандарди система менаџмента. Овај документ ће им помоћи да ефективније интегришу друштвену одговорност у постојеће системе менаџмента.

Чак и за компаније које имају велико искуство у примени стандарда система менаџмента, друштвена одговорност је веома комплексна и представља изазов. Управо зато IWA 26 таквим компанијама пружа детаљно упутство за коришћење ISO 26000, захваљујући чему ће више допринети и одрживом развоју.