Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7458

Пријавите се!
 

Институт и даље у потпуности испуњава услове за чланство у CEN и CENELEC

Данас је Институт примио обавештење од Комитета за односе са чланицама и мониторинг европских организација за стандардизацију CEN и CENELEC да је извештај о испуњености критеријума за пуноправно чланство у овим организацијама у потпуности позитивно оцењен.

 

Као пуноправни члан европских организација за стандардизацију CEN и CENELEC, Институт за стандардизацију Србије има обавезу да сваке три године спроводи проверу усаглашености са критеријумима за чланство у овим организацијама, и то у складу са захтевима из CEN-CENELEC Guide 22:2018. Ова обавеза односи се на све пуноправне чланице ових организација и треба да осигура поверење и одрживост система европске стандардизације. Институт је након опсежних припрема спровео један од модела провере наведених у упутству, тзв. самооцењивање у комбинацији са сертификацијом према ISO 9001, с обзиром на то да од 2010. године има имплементиран интегрисан систем менаџмента према SRPS ISO 9001 и SRPS ISO/IEC 27001.

 

Доказивање испуњености услова подразумевало је и припрему документованих доказа за 128 захтева из наведеног упутства.  Независна провера ових доказа извршена је  у склопу провере интегрисаног система менаџмента Института почетком јула месеца и извештај сертификационог тела заједно са комплетном документацијом упућени су Комитету за односе са чланицама и мониторинг.