Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7277

Пријавите се!
 

НОВО: Стручна обука

Институт за стандардизацију Србије, у сарадњи са привредним друштвом Proks Vision d.o.o. из Београда, овлашћеним за вршење стручних обука у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, организује стручну обуку за израду докумената о процени ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања.

 

Четвородневна стручна обука се организује за запослене у привредним друштвима и другим правним лицима,  као и здравственим и образовним установама које су у обавези да израде процену ризика од катастрофа (према чл. 15 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС, бр. 87/2018”). Обука је предуслов за полагање стручног испита пред комисијом МУП-а РС и добијање лиценце за процену ризика. Лица која успешно заврше ову стручну обуку добијају Потврду о обучености. Детаљније на следећем линку.