Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7313

Пријавите се!
 

Стандарди из области туризма

Управо је у току кампања Међународне огранизације за стандардизацију (ISO), којом се промовише значај стандарда у туризму. Циљ ових стандарда је да дефинишу захтеве за безбедност и квалитет услуга које се нуде туристима широм света. Задатак кампање је да кроз конкретне примере прикаже користи од практичне примене стандарда на различитим туристичким дестинацијама.

 

При доношењу стандарда уопште, па и у овој области, веома је важно да се избегне дискриминација, како би се омогућила доступност производа и услуга свим категоријама становништва. Да би били обезбеђени једнаки услови за све при коришћењу садржаја из понуде туристичких агенција, нарочито се обраћа пажња на особе са инвалидитетом и узимају се у обзир њихове потребе и могућности.

 

Такође, посебан акценат се ставља и на еколошки аспект примене стандарда и њихов допринос очувању и заштити природе, као и историјских  и културних вредности. У туризму то нарочито долази до изражаја, из разлога што бројне јединствене локације могу бити угрожене услед непажње и поступака великог броја посетилаца.

 

Актуелну кампању ISO-а можете пратити на друштвеним мрежама, а на њиховом сајту дат је преглед пет најважнијих међународних стандарда у туристичкој делатности: https://www.iso.org/news/ref2416.html, као и пет најважнијих стандарда у екотуризму: https://www.iso.org/news/ref2415.html