Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7216

Пријавите се!
 

27. састанак међународног ISO техничког комитета – ISO/TC 207

Под мотом „Будући изазови“ у Берлину је у периоду од 3. до 7. јуна 2019. године одржано пленарно заседање међународног ISO техничког комитета – ISO/TC 207 у којем је учествовао  Душан Стокић, председник одговарајућег националног техничког комитета KS А207 Института за стандрадизацију Србије, и представник Привредне коморе Србије. 

 

Кључна тема на пленарном делу заседања односила се на везу међународних стандарда и 17 UN циљева одрживог развоја, о којој је говорио др Гинтер Бахман, генерални секретар Савета за одрживи развој СР Немачке, као и панелисти из различитих међународних организија – ISO/TC 207, UNEP, UNECE, Global Ecolabelling Network и Robert Bosch GmbH. Током пленарног заседања истакнуто је да је Агенду 21 заменила Агенда 2030, где је акценат на испуњењу 17 UN циљева одрживог развоја. Важан алат за достизање ових циљева јесу стандарди серије ISO 14000 – где су недавно донети или су у развоју нови стандарди: монетарно вредновање утицаја на животну средину, зелене позајмице, инкорпорација еко-дизајна у пословање, комуникација у вези са животном средином, квантификација угљеничног и водног отиска, адаптација и митигација на климатске промене, оцењивање и извештавање о инвестицијама и финансирању мера у вези климатских промена, итд.
Одржане су радионице: 1) еко-означавања производа, 2) информисања потрошача о аспектима одрживости производа, 3) квантификација смањења утицаја на животну средину.