Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7216

Пријавите се!
 

Размена искустава са Чешком у области грађевинарства

У оквиру наставка реализације чешког програма за развој сарадње под називом „Aid for Trade in Serbia – Пројекат „Support for Improvement and Development of Serbian Quality Infrastructure“, Чешка канцеларија за стандарде, метрологију и испитивање (UNMZ) у Прагу разменила је искуства о примени стандарда у области грађевинарства са троје представника Института, из Сектора за општу стандардизацију. Фокус ове студијске посете одржане прошле недеље у Прагу био је на примени стандарда за пројектовање конструкција – еврокодова и хармонизованих стандарда који се користе за стављање грађевинских производа на европско тржиште. Кроз разговор са колегама из UNMZ-а и њиховим експертом, Радиша Кнежевић, Душан Пајовић и Јелена Скоковић упознали су се са њиховим приступом ажурирању националних прилога за еврокодове и проблемима које су имали приликом имплементације, као и начином на који прописују услове за одговарајућу употребу грађевинских производа у објектима. Такође је било речи о имплементацији стандарда за енергетске перформансе зграда, као и о начинима комуникације са министарствима. Примери добре праксе који су подељени током ове студијске посете биће веома корисни за даље унапређење рада ИСС-а.

У даљем наставку реализације овог програма за развој сарадње, ИСС ће почетком септембра ове године одрж

ати три промотивна дводневна семинара са домаћим и чешким експертима. Тема семинара биће пројектовање бетонских конструкција према Еврокоду 2 и планирано је да се одрже у Београду, Нишу и Новом Саду. Као подршка овим семинарима биће објављена и публикација са уређеним примерима за пројектовање бетонских зграда.