Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7216

Пријавите се!
 

Укључите се већ данас у израду плана доношења српских стандарда у следећој години

Комисије за стандарде и сродне документе Института за стандардизацију Србије почеле су са припремом Плана доношења српских стандарда и сродних докумената за 2020. годину. Како би свим заинтересованим странама било омогућено да искажу своје потребе и тако узму учешће у изради овог плана, позивамо вас да нам доставите своје предлоге за доношење српских стандарда и сродних докумената. Ваши предлози морају да буду у складу са начелима стандардизације утврђеним у Интерним правилима стандардизације, делови 1 и 2 (на нашем сајту под Стандарди – Опште информације – Интерна правила). Рок за достављање предлога је 1. август 2019. године.

 

Такође, уколико сматрате да је неки стандард од изузетне важности за ваш рад, као и за развој конкретне привредне делатности и/или националне привреде у целини, можете исказати интерес за објављивање тог стандарда на српском језику. Напомињемо да је, због ограничених ресурса, Институт у могућности да објави само одређени број српских стандарда на српском језику, док је већина објављених српских стандарда на енглеском језику. Због тога је нарочито значајно аткивно укључивање појединаца и организација у националну стандардизацију. То се може учинити кроз рад у комисијама за стандарде, достављањем неауторизованих превода, као и обезбеђивањем потребних средстава за превођење стандарда.

 

Особе за контакт у Институту су:

– за опште области стандардизације: Радиша Кнежевић, тел. 3409-303, е-пошта: radisa.knezevic@iss.rs

– за стандардизацију у области електротехнике: Драган Вуксановић, тел. 3409-380, е-пошта; dragan.vuksanovic@iss.rs.