Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7356

Пријавите се!
 

ISO решења за безбедну и здраву будућност на раду

 

Шта доноси будућност? Светским даном безбедности и здравља на раду, који се сваке године обележава 28. априла, ове године је скренута пажња на важност међународних стандарда у борби против повреда на раду, болести и смртних случајева широм света.


Здравље и безбедност на радном месту вероватно није најважније питање, али за милионе радника широм света, вредновање безбедности може значити разлику између живота и смрти, јер обављају послове у окружењу са изузетно великим ризиком.


Циљ Светског дана безбедности и здравља на раду Међународне организације рада (ILO) јесте подизање свести о важности заштите на раду и изградња културе превенције на радном месту. Овогодишња тема представља наставак ових напора кроз велике промене, као што су технологија, демографија, одрживи развој и промене у организацији рада.


Како би помогао организацијама да смање број несрећа на раду, повреда и болести, ISO је развио први међународни стандард за здравље и безбедност на раду (OHSAS). ISO 45001, Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду – Захтеви са упутством за коришћење, осигурава оквир за повећање безбедности, смањење ризика на радном месту и побољшање здравља и добробити на послу, омогућујући организацији да проактивно побољша своје перформансе у области заштите здравља и безбедности на раду.


Применљив на све организације, без обзира на величину, индустрију или природу посла, стандард ISO 45001 је израђен тако да се може интегрисати у постојеће процесе менаџмента у организацији и следи исту структуру високог нивоа као и други стандарди ISO система менаџмента, као што је ISO 9001 (менаџмент квалитетом) ) и ISO 14001 (менаџмент животном средином).


ISO 45001 је највидљивији део ISO решења за здравље и безбедност на раду. Опсег здравља и безбедности на радном месту биће проширен у будућности како би се новим стандардом, који је у припреми, обухватило и психолошко здравље. Очекује се да ће 2021. године бити објављен ISO 45003, Управљање здрављем и безбедношћу на раду – Психолошко здравље и сигурност на радном месту – Упутство.


ISO има вишеструки приступ радном месту, који се састоји од широког портфолија бројних техничких комитета и поткомитета. Други ISO стандарди чија примена може да повећа безбедност и промовише здравље на радном месту обрађују различите теме, као што су: заштитна одећа и опрема, опрема за противпожарну заштиту и заштита од пожар а, заваривање, трактори и машине за пољопривреду и шумарство, захтеви за компетенције за инспекторе дизалица, менаџмент ризиком на радним местима са ниским температурама и теме као што су сигурније рециклирање бродова и производња и руковање наноматеријалима.


Више о ISO 45001 можете погледати на: https://www.iso.org/standard/63787.html 

 

Институт за стандардизацију Србије је објавио стандард SRPS ISO 45001: 2018 као двојезично издање којe se може набавити у продавници Института или извршити онлајн куповину. Више о овом издању можете видети на: https://bit.ly/2WhqLSG