Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7136

Пријавите се!
 

Велико интересовање за семинар о миту и стандард SRPS ISO 37001

Промотивни семинар Института за стандардизацију Србије „Како спречити и открити мито и како се борити са њим”, који је данас одржан у просторијама ИСС-а у Београду, изазвао је велико интересовање представника државних тела, јавних и приватних предузећа, као и сертификационих кућа из Србије. Више од 20 учесника учествовало је у овом семинару чији је циљ био да се укаже на стандард SRPS ISO 37001, који пружа алате и смернице за борбу против мита.

О самим узроцима мита, пореклу и врстама мита говорио је Јован Божовић из Агенције за борбу против корупције, који је овом приликом говорио и о активностима Агенције, као и о правном оквиру у Републици Србији у области борбе против корупције. Он је, такође, говорио о губицима који настају услед мита и корупције, као и о положају који наша земља заузима у овој области у односу на земље у окружењу.

Сам стандард SRPS ISO 37001, који је настао као резултат рада 80 експерата из 28 земаља чланица, представила је Татјана Бојанић, директорка Института за стандардизацију Србије.

– Поред тога што примена овог стандарда сама по себи доноси бројне користи организацији која га примењује, он је погодан и за независну сертификацију. Ако се сертификацијом потврди да одређена организација послује у складу са овим стандардом, њој се подиже углед и она постаје препознатљива као организација која је опредељена за борбу против мита и која гаји етичке вредности – истакла је Бојанић у свом излагању присутнима.

Она је представила основне захтеве које овај стандард садржи, као и мере која организација треба да предузме да би превенирала појаву корупције – доношење политика и процедура, дефинисање одговорности и опредељења топ менаџмента, увођење обука, процена ризика, извештавање, контролисање, увођење корективних мера, континуирано унапређење, итд. Стандард је, како је истакла, примењив на организације било ког типа и величине, било да су из јавног, приватног или непрофитног сектора.

Након тога је проф. др Милош Јелић, из Високе школе струковних студија „Београдска политехника”, говорио о томе како препознати ризике за појаву мита, које последице мито има на пословање, које све категорије ризика постоје, које су фазе процене ризика и како реаговати на мито.

О предностима примене овог стандарда, као и његовој интеграцији са другим системима менаџмента, говорила је овом приликом Виолета Нешковић-Поповић, руководилац Сектора за међународну сарадњу, информисање и издавачку делатност Института за стандардизацију Србије. Сам стандард SRPS ISO 37001, како је истакла, прати структуру свих осталих стандарда система менаџмента, тако да је и интеграција, самим тим, олакшана.