Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7142

Пријавите се!
 

Нове граничне вредности за тешке метале у играчкама

Тржиште играчака је област која се развија веома брзо и често тај развој, нажалост, не прати и квалитет. Према неким подацима, сваког дана у некој од земаља ЕУ појави се упозорење на небезбедну играчку, а ови производи за децу и даље се налазе на врху листе небезбедних производа уопште. Управо због таквог стања и потребе да се унапреди безбедност дечјих играчака и заштити ова најрањивија категорија становништва, међународна и европска тела за стандардизацију редовно ажурирају постојеће и доносе нове стандарде.

 

Један од тих стандарда, којим се дефинише дозвољено присуство тешких метала у материјалима за играчке и деловима играчака, Институт за стандардизацију Србије је у јануару ове године преузео у национални систем стандардизације. Реч је о стандарду SRPS EN 71-3:2019, Безбедност дечјих играчака – Део 3: Миграција одређених елемената, којим се утврђују захтеви и методе испитивања за ослобађање одређених метала – алуминијума, антимона, арсена, баријума, бора, кадмијума, хрома (III), хрома (VI), кобалта, бакра, олова, мангана, живе, никла, селена, стронцијума, калаја, органски везаног калаја и цинка из материјала за играчке и делова играчака.

 

Важна измена у овом стандарду у односу на претходну верзију јесте измена граница миграције одређених елемената (нпр. олова) у складу са Директивом 2009/48/EC и може да се користи за проверу усклађености материјала за играчке са новим ограничењима. Детаљније о стандарду можете прочитати на https://bit.ly/2rWZ7fU.