Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7142

Пријавите се!
 

Захтеви и смернице за мерење угљеничног отиска производа

Глобално загревање је све већи проблем планете и, како је објављено у једном од претходних издања „Nature Climate Change”, уколико емисија гасова стаклене баште настави да расте садашњим трендом, до 2100. године 74% светске популације биће изложено смртоносним топлотним таласима. Једино решење да се овакве прогнозе не остваре јесте смањење угљеничног отиска производа, али се пре тога мора утврдити како се он мери. Управо у том циљу Међународна организација за стандардизацију (ISO) oбјавила је прошле године стандард којим се успостављају захтеви и смернице за квантификацију угљеничног отиска производа (CFP), који је у јануару ове године ИСС преузео у национални систем стандардизације – SRPS EN ISO 14067:2019. Овај стандард ће свим организацијама пружити глобално договорене принципе, захтеве и смернице за прорачун угљеничног отиска производа и омогућити им боље разумевање начина на који га могу смањити.

 

Захваљујући њему, организације ће моћи прецизније да сагледају који део производње, на пример, доприноси већем угљеничном отиску и да потом предузму одговарајуће мере за његово смањење. Уколико су, рецимо, сировине, главни узрок већег угљеничног отиска, могу започети истраживања са другим сировинама или ако је узрок транспорт, могу истражити добављаче или дистрибутере који су им ближи, и сл.

 

SRPS EN ISO 14067:2019 је део ISO 14060 серије стандарда за квантификовање, праћење, извештавање и валидацију емисије гасова стаклене баште како би се подржала економија ниске емисије угљен-диоксида.