Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7136

Пријавите се!
 

До већег профита системским управљањем имовином

Како би смањиле трошкове и повећале профит и своју вредност, све више компанија се одлучује за системско управљање имовином јер управо то, уз бољу организацију, доноси значајне уштеде. У овој области постоји неколико међународних стандарда, које је и ИСС преузео у национални систем стандардизације. Последња два из те групе, која је ИСС објавио крајем 2018. године, јесу SRPS ISO 55000:2018, Менаџмент имовином – Општи преглед, принципи и терминологија и SRPS ISO 55002:2018, Менаџмент имовином – Системи менаџмента – Смернице за примену ISO 55001. Оба стандарда се ослањају на већ објављени SRPS ISO 55001:2017, који пружа смернице не само за управљање физичком, односно материјалном имовином, већ и нематеријалном.

 

Када је реч о менаџменту једним делом материјалне имовине, ИСС је крајем децембра у тој области донео још два стандарда, SRPS EN ISO 41011:2018 и SRPS EN ISO 41012:2018, који се односе на менаџмент одржавањем објеката и опреме. Први стандард садржи речник термина из те области, а други пружа упутство о процесима набавке и припреми уговора у области менаџмента одржавањем објеката и опреме.