Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7136

Пријавите се!
 

Први стандард за мерење доприноса запослених компанији

 

 

 

 

Често се каже да једна компанија вреди онолико колико вреде њени људи. Они представљају њену највећу вредност, али и највеће трошкове –  до чак 70 % укупних пословних расхода. Како онда измерити исплативост улагања компаније у запослене? То ће ускоро бити знатно лакше захваљујући првом међународном стандарду за извештавање о људском капиталу.

 

Због тога што постоји много система и процеса управљања људским ресурсима,  прецизно мерење доприноса запослених перформансама пословања, као ни поређење на глобалном нивоу, није једноставно. ISO 30414:2018, Управљање људским ресурсима – Смернице за интерно и екстерно извештавање о људском капиталу, јесте први међународни стандард који организацији омогућава да добије јасан преглед стварног доприноса својих запослених. Овај стандард пружа смернице о основним областима управљања људским ресурсима као што су: организациона култура, регрутовање и промет, продуктивност, здравље и безбедност и лидерство. Стандард има за циљ да организацијама помогне да максимизирају допринос запослених дугорочном успеху компаније и њеним перформансама. Примењив је у предузећима свих врста и величина, а нарочито је значајан за мултинационалне компаније, јер ће помоћу њега моћи да контролишу активности везане за људске ресурсе.

 

Почетком прошле године у Институту за стандардардизацију Србије основана је Комисија за стандарде и сродне документе KS A260, Менаџмент који се односи на људске ресурсе (https://www.iss.rs/rs/tc/?national_committee_id=858), која се бави управо стандардима из ове области. Комисија је у фази усвајања речника из ове области, који је на српском језику. Програм рада ове комисије можете видети на https://www.iss.rs/rs/tc/work_programme.php?national_committee_id=858, а више о новом ISO стандарду на: https://www.iso.org/news/ref2357.html.