Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7347

Пријавите се!
 

Нови стандарди за љуљашке и тобогане

Након већ објављеног првог дела серије стандарда SRPS EN 1176, који се односи на опрему и потребну површину за дечја игралишта (https://bit.ly/2HTypj6), Институт за стандардизацију Србије је објавио и други и трећи део ове серије стандарда, који се односе на љуљашке и тобогане. Сва три стандарда објављена су на српском језику и на њих се позива Правилник о безбедности дечјих игралишта који је почео да се примењује 23. новембра прошле године.

 

У стандарду SRPS EN 1176-2:2019 (https://bit.ly/2MRkAAJ) садржани су захтеви за безбедност и методе испитивања за љуљашке. Који типови љуљашки постоје, колика треба да је њихова међусобна удаљеност, колика је удаљеност од тла, а колика од уласка на игралиште, колика је површина подручја за ублажавање удара и сл., само су нека од питања на која се одговори могу наћи у овом стандарду.

 

Када је реч о стандарду SRPS EN 1176-3:2019, Опрема и потребна површина за дечја игралишта – Део 3: Додатни специфични захтеви за безбедност и методе испитивања за тобогане (https://bit.ly/2UIGady), у њему су дати захтеви за различите врсте тобогана, почев од тобогана на насипу, слободностојећих, спиралних до тунелских тобогана и тобогана са више путања. У овом стандарду је појашњено који тобогани у свом полазном делу морају да имају бочну заштиту, колики је највећи угао дела за спуштање у односу на подлогу, колика мора да буде дужина и висина зауставног дела тобогана, као и колика је површина подручја удара.

 

Поред поменутих стандарда који су објављени, донети правилник се позива и на друге делове серије SRPS EN 1176 (4, 5, 6 и 11),  као и на SRPS EN 1177, које је ИСС већ објавио на енглеском језику, а у току је израда поменутих стандарда и на српском језику.