Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7134

Пријавите се!
 

Ефикаснијим управљањем eнергијом до већих уштеда

У циљу ефикасног управљања енергијом, а самим тим и остварења већих уштеда услед смањене потрошње ресурса, као и у циљу доприноса заштити природних ресурса и смањењу глобалног загревања, све више компанија у свету се опредељује за примену новог ISO стандарда за системе менаџмента енергијом, који је и ИСС прошлог месеца преузео у национални систем стандардизације – SRPS EN ISO 50001:2018, Системи менаџмента енергијом – Захтеви са упутством за коришћење.

 

У најновијој верзији овог међународног стандарда, који представља стратешки инструмент за ефикасније коришћење енергије за организације широм света, ажурирани су термини и дефиниције, структура и дати су захтеви за систем менаџмента енергијом у циљу побољшавања енергетских перформанси. Такође, стандард је усклађен са структуром осталих стандарда за системе менаџмента, чиме је олакшана интеграција са већ постојећим системима менаџмента у организацији, али може да се користи и независно од осталих система менаџмента.

 

Стандард је примењив на сваку организацију, без обзира на њену врсту, величину, географску локацију, културу, производе и услуге које нуди.