COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7539

Пријавите се!
 

Слободан приступ документима о електронском фактурисању

У циљу промовисања шире примене е-фактура, Европска комисија је спонзорисала приступ два CEN документа на основу којих се израђују електронске фактуре, а која је ИСС преузео у национални систем стандардизације. Реч је о стандарду SRPS EN 16931-1:2017 и техничкој спецификацији SRPS CEN/TS 16931-2:2017, који се од 15. јануара без накнаде могу преузети у електронској форми са сајта ИСС-а: https://bit.ly/2RJEpyQ и https://bit.ly/2Mi3ImB.

 

Оба документа подржавају примену Директиве 2014/55/EU о електронском фактурисању у јавним набавкама и пружају упутство корисницима на националном нивоу о томе које основне елементе електронска фактура мора да садржи како би била усклађена са одговарајућим законским одредбама, као и да би се обезбедила интероперабилност у међународној и домаћој трговини. Наведена документа корисници могу да уграде у софтвере или друге електронске апликације које су изведене из ових докумената.

 

На свим фактурама које се израде према овим документима потребно је јасно истаћи следећу изјаву: „Ова фактура је у складу са SRPS EN 16931-1:2017 и SRPS CEN/TS 16931-2:2017.” Поред та два документа, преко линка http://skr.rs/oTF могу се прегледати и остале CEN публикације из области електронског фактурисања.