Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7094

Пријавите се!
 

Нове електронске збирке eврокодова на српском језику

Током прошле године Институт за стандардизацију Србије уложио је значајан напор да сопственим ресурсима припреми преводе серија стандарда из области пројектовања конструкција, познатијих као еврокодови, које су објављене у форми електронских збирки. Све ове збирке садрже објављене српске стандарде на српском језику и преводе осталих делова стандарда из предметне серије које нису верификовале надлежне комисије за стандарде. Ови преводи се не могу сматрати објављеним српским стандардима, али могу бити од велике помоћи корисницима у разумевању одговарајућих српских стандардa на енглеском језику, који употпуњују ову збирку.

 

Објављено је укупно седам електронских тематских збирки, при чему су четири објављене крајем 2018. године, а још две збирке су у припреми. Објављивање поменутих збирки еврокодова је изузетно значајно због доношења новог правилника који се тренутно припрема у Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, а који се позива на објављене еврокодове. Новим правилником ће, иначе, бити прописана техничка својства конструкција објеката, захтеви за пројектовање, извођење, одржавање и рушење, односно уклањање објеката.

 

Четири последње донете електронске збирке еврокодова, које су објављене у децембру, обухватају стандарде за пројектовање спрегнутих конструкција од бетона и челика (Еврокод 4), алуминијумских конструкција (Еврокод 9) и сеизмички отпорних конструкција (Еврокод 8), као и геотехничко пројектовање (Еврокод 7). Подршку овим збиркама пружа претходно објављена збирка стандарда за дејства на конструкције (Еврокод 1).

 

Детаљније информације о свим објављеним електронским збиркама, као и опције за њихово наручивање налазе се на следећој страни: https://bit.ly/2H2sw2D.