Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6820

Пријавите се!
 

Нове електронске збирке eврокодова на српском језику

Током прошле године Институт за стандардизацију Србије је уложио значајан напор да сопственим ресурсима припреми преводе серија стандарда из области пројектовања конструкција, познатијих као еврокодови. Резултат рада је објављених седам електронских тематских збирки, док су још две збирке у припреми.

 

Четири најновије електронске збирке обухватају стандарде за пројектовање спрегнутих конструкција од бетона и челика (Еврокод 4), алуминијумских конструкција (Еврокод 9) и сеизмички отпорних конструкција (Еврокод 8), као и геотехничко пројектовање (Еврокод 7). Подршку овим збиркама пружа претходно објављена збирка стандарда за дејства на конструкције (Еврокод 1).

 

Све ове збирке садрже објављене српске стандарде на српском језику и преводе осталих делова стандарда из предметне серије, које нису верификовале надлежне комисије за стандарде. Ови преводи се не могу сматрати објављеним српским стандардима, али могу бити од велике помоћи корисницима у разумевању одговарајућих српских стандардa на енглеском језику, који употпуњују ову збирку.

 

Вишегодишње искуство показује да је стандард на српском језику приступачнији и лакши за примену, док формат електронске збирке доноси значајну уштеду корисницима. Детаљније информације о свим објављеним електронским збиркама, као и опције за њихово наручивање налазе се на следећој страни: https://bit.ly/2H2sw2D.