Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7134

Пријавите се!
 

Ново издање SRPS EN ISO 22000

ИСС је у децембарском решењу о објављеним и повученим српским стандардима и сродним документима објавио на српском језику најновије издање једног од најтраженијих стандарда – SRPS EN ISO 22000, Системи менаџмента безбедношћу хране – Захтеви за сваку организацију у ланцу хране.

 

Сигурна и одржива производња хране један је од највећих изазова данашњице и ново издање овог стандарда представља одговор на све опасности које вребају услед глобализације трговине прехрамбеним производима. Опасности по безбедност хране могу настати у било којој фази процеса и у овом стандарду се пружају смернице које се односе на превенцију, елиминацију и контролу опасности од места производње до места потрошње, чиме се обезбеђује неопходна предострожност и континуирани процес побољшања.

 

Овај стандард је намењен свим организацијама у прехрамбеној индустрији, без обзира на њихову величину и сложеност – од произвођача хране за животиње, хране животињског порекла, сакупљача самониклог биља и животиња, пољопривредника, произвођача састојака и прерађивача хране, преко продаваца хране до организација које пружају услуге у вези са храном (кетеринг, чишћење, превоз, складиште, дистрибуција, паковање, итд.).

 

У овој области, у децембарском решењу донета су још четири стандарда, који се односе на папир и картон који су предвиђени да буду у контакту са храном, а то су SRPS EN 646, SRPS EN 648, SRPS EN 1104 и SRPS EN 12498.