Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7136

Пријавите се!
 

Нови стандарди за заштиту животне средине

Институт за стандардизацију Србије је у новембру објавио два значајна стандарда из области система менаџмента заштитом животне средине као двојезична издања на српском и енглеском језику. Стандардом SRPS ISO 14024:2018 утврђују се принципи и процедуре за развијање програма за означавање типа I у вези са животном средином, укључујући избор категорија производа, критеријума за производе у вези са животном средином и функционалним карактеристикама производа и за оцењивање и демонстрирање усклађенoсти. SRPS ISO 14034:2018 специфицира принципе, поступке и захтеве за верификацију технологија у вези са животном средином (ЕТВ).

 

Поред тога, комисија за стандарде и сродне документе KS A207, Системи менаџмента заштитом животне средине, припремила је три стандарда из ове области који се односе на оцењивање животног циклуса, као и документ којим се даје упутство за квантификацију и извештавање организација о емисијама гасова стаклене баште. Детаљније о објављеним документима можете видети на: http://skr.rs/oyt