Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7174

Пријавите се!
 

ИСС и ИСМЕ заједно у едукацији

У оквиру реализације Споразума о сарадњи са Институтом за стандардизацију Црне Горе, представници Института за стандардизацију Србије, Татјана Бојанић, Виолета Нешковић-Поповић и Драган Вуксановић, учествовали су у реализацији семинара посвећеног менаџменту безбeдношћу информација према захтевима стандарда ISO/IEC 27001, који је одржан 7. децембра на Грађевинском факултету Универзитета Црне Горе у Подгорици. Семинару је присуствовало више од 20 учесника, представника државних органа Црне Горе, ИТ сектора, банака и других компанија.

 

Претходна два семинара која су одржана у оквиру ове сарадње два института за стандардизацију – Србије и Црне Горе, била су посвећена захтевима стандарда ISO/IEC 17025 (Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање) и ISO 45001 (Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду).