Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7142

Пријавите се!
 

Одржана прва седница Ad hoc групе за припрему националног додатка за надземне водове

Дана 16. новембра 2018. године у Институту за стандардизацију Србије одржана је прва седница Ad hoc групе за припрему стандарда EN 50341-2-xx, Надземни електрични водови наизменичне струје изнад 1 kV — Део 2: Националне нормативне одредбе за xxxx. Седници су присуствовали представници Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије.

 

На седници је усвојен Пословник о раду Ad hoc групе и донеле су се одлуке о формирању радних тимова, избору вођа подгрупа и одређени су рокови израде појединих подтачака стандарда. Планирано је да се национални додатак на нивоу Института за стандардизацију Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије усвоји за годину дана.