Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7142

Пријавите се!
 

Нови приручник за стандарде интегрисаних система менаџмента

Како би стално унапређивале своје пословање, усклађивале процесе са пословним циљевима и одржавале пословни модел у окружењу које се стално мења, све више савремених организација уводи више од једног система менаџмента, а то захтева њихово међусобно усклађивање и стварање потребе за успостављањем ефикасног интегрисаног система менаџмента. У томе организацијама може помоћи практични приручник ISO-a „The Integrated Use of Management Systems Standards”, који је први пут објављен 2008. године, a недавно је ажуриран како би био усклађен са променама у стандардима услед најновијих међународних стручних знања, као и најбољих светских пракси.

 

Неки од најпознатијих и најчешће коришћених међународних стандарда система менаџмента (МSS) везани су за менаџмент квалитетом (ISO 9001), енергијом (ISO 50001), и животном средином (ISO 14001), као и за безбедност и здравље на раду (ISO 45001), безбедност хране (ISO 22000) и безбедност информација (ISO/IEC 27001). До данас је објављено више од 60 различитих међународних ISO стандарда који се могу међусобно интегрисати применом овог приручника. Међутим, овај приручник се може користити за све врсте стандарда система менаџмента, укључујући и оне које није објавио ISO. Оригиналну ISO публикацију можете наручити онлајн (https://bit.ly/2OKhDRD), путем е-поште (prodaja@iss.rs) или се детаљније информисати на тел. 011/3409-385. Више о самој публикацији можете прочитати на https://bit.ly/2qOIYZC.