Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6991

Пријавите се!
 

Припремљен СТРАТЕШКИ ПЛАН ДОНОШЕЊА СТАНДАРДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ

У складу са активностима Међународне организације за стандардизацију ISO, а према Упутству за израду националних стратегија стандардизације (Developing National Standardization Strategies – Manual, Version 2.1, 2018-01-15), Институт за стандардизацију Србије израдио је Стратешки план доношења стандарда у Републици Србији за период од 2019. до 2021. године.

 

Сврха овог документа је планирање развоја и доношења српских стандарда за период од три године (од 2019. до 2021. године) да би се кроз имплементацију планираних активности и уз примену донетих стандарда испунили захтеви корисника, спречиле техничке препреке у трговини, сагледале активности у наредном периоду и обезбедили потребни ресурси.

 

Основни циљ израде Стратешког плана је успостављање што ближег међусобног односа између развоја и доношења српских стандарда и сродних докумената са једне стране и економских и социјалних приоритета, као и других националних приоритета са друге стране. Посебан акценат је стављен на укључивање свих заинтересованих страна у Републици Србији приликом давања предлога за доношење стандарда.

 

Након најшире спроведеног анкетирања корисника стандарда о њиховим потребама, разматрања и поређења економских, неекономских и социјалних параметара и приоритета, а на основу унапред утврђених критеријума, успостављена је листа приоритета, динамика и начин доношења стандарда у разматраном периоду.

 

Овим Стратешким планом заинтересоване стране су идентификовале скоро 500 стандарда из различитих области који су потребни за повећање бруто домаћег производа (БДП), извоза, решавање релевантних друштвених питања и за испуњење њихових очекиваних будућих потреба. Стратешки план идентификује и одређене области у којима стандарди до сада нису постојали, а неопходни су за подршку разним активностима у смислу повећања ефикасности у тим областима и за подстицање развоја и раста. Такође, посебан значај дат је и захтевима који се односе на превођење већ преузетих стандарда на српски језик, при чему је предвиђено превођење и усвајање више од 5000 страница на српском језику. Средњорочни Стратешки план ће се преиспитивати сваке године како би се пратиле актуелне друштвене прилике и трендови.

 

Овај средњорочни Стратешки план развоја и доношења националних стандарда треба схватити као позив свим заинтересованим странама да допринесу њеној доследној имплементацији и сталном развоју.

 

Стратешки план доношења стандарда у Републици Србији за период 2019-2021. година

 

Strategic Plan for the Adoption of Standards in the Republic of Serbia for the period 2019-2021