Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6776

Пријавите се!
 

Нове погодности за куповину и онлајн читање стандарда

Управни одбор Института донео је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације, која је објављена у „Сл. гласнику бр. 54/2018“ и ступа на снагу 21.07.2018. године.

 

Новом одлуком уведена је још једна категорија купаца с правом на попуст, а то су чланови комисија за стандарде и сродна документа. До сада су чланови комисија Института остваривали попуст при похађању семинара, курсева и радионица које организује Институт у износу од 15 % од висине редовне накнаде. Имајући у виду значај њиховог добровољног ангажовања у развоју и доношењу српских стандарда, понуђене су им додатне погодности.

 

Друга значајна новина је да се уговор за онлајн приступ бази података (која садржи комплетне текстове свих српских стандарда и сродних докумената) у периоду од једне године може закључити и за мањи број корисника. Наиме, коришћење ове услуге до сада је било предвиђено искључиво за више од 50 корисника из једне организације. Како би изашао у сусрет захтевима купаца из мањих организација и оних којима је ова услуга неопходна за мањи број запослених, Институт је увео још две варијанте: за 1 до 10 корисника и од 11 до 50 корисника, чиме се свим правним лицима омогућава онлајн приступ бази података.

 

Ове измене резултат су сагледавања и уважавања потреба корисника и настојања Института да обезбеди што боље услове за ширу употребу стандарда у нашој земљи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед свих попуста на које од 21. јула 2018. године имају право чланови комисија за стандарде и сродна документа

 

За купце који су чланови комисија Института обрачунавају се попусти у висини од:

  • 20 % на висину накнада за:

- збирке српских стандарда и сродних докумената, као и за друге публикације;

- међународне и европске стандарде и сродне документе (ISO, IEC, ETSI);

- националне стандарде и сродне документе Велике Британије (BS) и Русије (ГОСТ);

- преднацрте међународних ISO стандарда и сродних докумената (WD), нацрте комитета (CD), нацрте међународних стандарда (DIS) и дефинитивне текстове нацрта међународних стандарда (FDIS);

- коришћење међународних ISO стандарда и сродних докумената на локалној рачунарској мрежи или интранету крајњег корисника у периоду од најмање једне године, уз периодично достављање новообјављених публикација, као и измена и ревизија постојећих током целог периода коришћења;

- онлајн приступ IEC стандардима у облику база података или колекцијама IEC стандарда и сродних докумената у једногодишњем периоду;

  • 15 % на висину накнада за:

- српске стандарде и сродне документе објављене на српском језику, у штампаном и електронском облику;

- српске стандарде и сродне документе објављене на страном језику, у штампаном и електронском облику;

- нацрте српских стандарда и сродних докумената на српском језику;

- репродукције међународних стандарда и сродних докумената;

- информационе услуге;

- тумачење српских стандарда и сродних докумената;

- техничку помоћ.

  • 10 % на висину накнада за националне стандарде и сродне документе Немачке (DIN) и САД (ASTM).

 

 

Остале категорије које остварују право на све наведене врсте попуста су: чланови Института, органи државне управе, територијалне аутономије и локалне самоуправе, образовне институције, као и ученици и студенти.