Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6826

Пријавите се!
 

Измењене су накнаде за стандарде, сродне документе и друге публикације Института

 Управни одбор Института за стандардизацију Србије на првој овогодишњој седници донео је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде и сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације. Висина накнаде повећана је за 5 %, чиме је усклађена са индексом потрошачких цена у Републици Србији, према подацима Републичког завода за статистику, сагласно члану 7. Правилника о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Сл. гласник РС", бр. 14/13, 25/13-испр. и 99/2013).  Ово усклађивање извршено је последњи пут у октобру 2012. године.

 

Такође, предвиђен је попуст у висини од 50 % за микро, мала и средња привредна друштва и предузетнике који су купили српски стандард, сродни документ или публикацију на енглеском језику, при куповини једног примерка истог документа на српском језику.

 

Нова одлука објављена је у „Сл. гласнику РС“ бр. 8/18, а почиње да се примењује од данас, 8. фебруара 2018. године