Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6776

Пријавите се!
 

Објављен стандард SRPS ISO/IEC 17025 на српском језику

Непосредно након објављивања међународног стандарда ISO/IEC 17025, Институт за стандардизацију Србије објавио је српски стандард на српском језику - SRPS ISO/IEC 17025 : 2017 - Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.

 

Национално издање овог стандарда донела је комисија за стандарде и сродне документе KS CASCO, имајући у виду велико интересовање лабораторија, корисника њихових услуга, регулаторних тела, акредитационог тела и многих других.

 

Применом SRPS ISO/IEC 17025 олакшава се сарадња лабораторија и других тела, а њихови резултати постижу веће прихватање на међународном нивоу. Лабораторије које послују у складу са овим стандардом доказују своју компетентност, непристрасност и конзистентност, што осигурава поузданост њихових процеса и података.