Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6776

Пријавите се!
 

Сертификационо тело ИСС-а доделило сертификат са редним бројем 001

Сертификационо тело ИСС-а данас је доделило свој први серификат. Сертификатом урученим МАГАТ Инжењерингу потврђује се усаглашеност система менаџмента квалитетом ове организације са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015. Сертификат је др Маји Алексић, представници руководства за квалитет МАГАТ Инжењеринга, уручила в. д. директора Татјана Бојанић, у присуству директора организације Горана Алексића, руководиоца Сертификационог тела ИСС-а Драгане Поповић као и других представника највишег руководства ИСС-а. Пошто Сертификационо тело ИСС-а још увек није стекло акредитацију, издати сертификат не носи знак АТС-а.

 

Иначе, ИСС је половином децембра 2017. године поднео пријаву за акредитацију свог Сертификационог тела, чиме наставља активности на успостављању послова сертификације система менаџмента.

 

Потпуним успостављањем Сертификационог тела надамо се да ћемо значајно допринети подизању поверења у стандарде и поступак сертификације.