Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6735

Пријавите се!
 

Нова збирка српских стандарда и сродних докумената

Заштита од атмосферског пражњења је веома значајна област стандардизације и све више добија на важности. Како би се корисницима олакшала примена стандарда из ове области и омогућила њихова шира употреба, Институт за стандардизацију Србије објединио је у збирку четири преузета европска стандарда, један изворни стандард и један преузет европски технички извештај. Збирка је у потпуности на српском језику.

 

Садржај збирке чине:

 

–       SRPS N.B4.803:2017,   Громобранске инсталације Одређивање нивоа заштите Утврђивање просечног броја дана са грмљавином Изокерауничка карта Србије

 

–        SRPS CLC/TR 50469:2017, Системи заштите од атмосферског пражњења Симболи

 

–        SRPS EN 62305-1:2016,           Заштита од атмосферског пражњења Део 1: Општи принципи

 

–        SRPS EN 62305-2:2017,           Заштита од атмосферског пражњења Део 2: Управљање ризиком

 

–       SRPS EN 62305-3:2017,           Заштита од атмосферског пражњења Део 3: Физичко оштећење објеката и опасност по живот

 

–       SRPS EN 62305-4:2017,           Заштита од атмосферског пражњења Део 4: Електрични и електронски системи у објектима

 

Ово је прва од две предвиђене књиге збирке из области заштитe од атмосферског пражњења. Настала је захваљујући раду Комисије за стандарде и сродне документе KS N081, Заштита од атмосферског пражњења, уз подршку врсних експерата из ове области, као и организација међу којима је и ДЕЛТА ПРЕВИНГ, која је обезбедила превод стандарда SRPS EN 62305-2:2017, Заштита од атмосферског пражњења Део 2: Управљање ризиком.

 

Садржај ове прве књиге збирке чине стандарди на основу којих се врши пројектовање, извођење и одржавање инсталација и система за заштиту од атмосферског пражњења.

 

Збирка је намењена пројектантима и извођачима радова, као и особама које врше проверавање и испитивање инсталација и система за заштиту од атмосферског пражњења. Такође, посебна предност збирке је чињеница да су овако обједињени стандарди доступни корисницима под знатно повољнијим условима.

 

Збирка је доступна по цени од 4.926,00 динара.