Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7354

Пријавите се!
 

Ревизија стандарда ISO/IEC 17025 у завршној фази

Еталонирање, исто као и испитивање и узорковање, представља свакодневну активност која се одвија у више од 60 000 лабораторија широм света. Поставља се питање како лабораторије могу да убеде своје кориснике у поузданост њихових резултата?

 

Током протеклих година, ISO/IEC 17025, Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање, постао је међународна референца за лабораторије које желе да покажу своје способности када је реч о поузданим резултатима. Овај међународни стандард, који су заједнички припремали и ревидирали ISO и IEC, садржи низ захтева који омогућавају лабораторијама да побољшају своју могућност константног пружања валидних резултата.

Како је од објављивања овог стандарда 2005. године дошло до драматичних промена у окружењу у којем лабораторије послују, неопходна ревизија овог стандарда започета још 2015. године ових дана је ушла у завршну фазу. Тренутно је у току гласање на дефинитивни текст нацрта овог међународног стандарда, које се одвија паралелно у ISO-у и CEN-у. Гласање траје од 14.8.2017. до 09.10.2017. Објављивање стандарда на међународном нивоу планирано је за новембар/децембар 2017. године.

 

Комисија за стандарде и сродне документе КS CАSCO, Оцењивање усаглашености и менаџмент квалитетом Института за стандардизацију Србије увелико ради на превођењу стандарда FDIS ISO/IEC 17025, како би корисницима био обезбеђен превод стандарда непосредно после објављивања на међународном нивоу. Поред тога, као додатна подршка благовременом информисању о новој верзији стандарда, у Институту ће крајем октобра бити одржан семинар на тему „Ревизија ISO/IEC 17025 – презентација измена у новој верзији стандарда” (видети линк: Актуелни семинари).

 

Овим међународним стандардом утврђују се општи захтеви за компетентност, непристрасност и конзистентан рад лабораторија. Он је применљив на све организације, без обзира на број чланова особља који обављају лабораторијске активности. У сврху потврђивања или признавања компетентности лабораторија, овај међународни стандард такође могу да примењују корисници услуга лабораторија, регулаторна тела, организације у којима се спроводи колегијално оцењивање, укључујући и шеме у којима се користи колегијално оцењивање, акредитациона тела и многи други.

 

Основне измене у односу на верзију EN ISO/IEC 17025:2005 јесу следеће:

- лабораторијске активности могу да обухватају еталонирање, испитивање и узорковање, повезано са накнадним еталонирањем или испитивањем;

- стављање акцента на непристрасност уместо на независност;

- оријентисаност на процесни приступ;

- стављање акцента на резултате процеса, уместо на детаљан опис задатака и корака;

- смањивање обима потребне документације;

- увођење ризика и прилика, као нових захтева;

- истицање могућности подуговарања;

- увођење аспекта информационих технологија у домену ризика, интегритета података, поверљивости, валидације софтвера, електронске документације;

- увођење новог термина „метролошка следљивост”;

- омогућавање лабораторији да издаје изјаву о усаглашености са аспекта задовољава/не задовољава.

 

Применом ISO/IEC 17025 олакшава се сарадња лабораторија и других тела, на националном и међународном нивоу. Од лабораторија се сада захтева да функционишу на начин који осигурава да су њихови процеси и подаци поуздани. Поред тога, резултати су прихватљивији на међународном нивоу када лабораторије послују у складу са овим стандардом.

 

Ову вест и кратак филм о изменама у новој верзији стандарда можете погледати на веб-сајту ISO-а.