Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7216

Пријавите се!
 

Актуелни семинари

23. и 24. септембар 2019. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

4. октобар 2019. године – Тумачење захтева SRPS ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

10. и 11. октобар 2019 године. – Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

17. октобар 2019. године – Тумачење захтева стандарда ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

7. новембар 2019. године – Прелазак са OHSAS 18001 на ISO 45001 – Презентација измена и тумачење нових захтева

6 и 7. новембар 2019. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17020:2012

08. новембар 2019. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

22. октобар 2019. године – Захтеви за рад различитих типова тела која обављају контролисање према SRPS ISO/IEC 17020:2012

3. и 4. децембар 2019. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

5. децембар 2019. године – Радионица: Ризици у лабораторијама (идентификација, анализа, вредновање и контрола)