Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7049

Пријавите се!
 

Актуелни семинари

25. јун 2019. године – Радио-опрема и телекомуникациона терминална опрема (РиТТ): Примена прописа и стандарда (са демонстрацијом испитивања у лабораторији)

21. мај 2019. године у Нишу – Уређаји на чврста горива – Европскe директиве и национално законодавство, стандарди и испитивања у лабораторији

11. јун 2019. године – Тумачење захтева SRPS ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

4. и 5. јун 2019. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

29. мај 2019. године – Радионица: Ризици у лабораторијама (идентификација, анализа, вредновање и контрола)

28. и 29. мај 2019. године – Дводневни курс: Интерна провера према SRPS ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018

14. мај 2019. године – Прелазак са OHSAS 18001 на ISO 45001 – Презентација измена и тумачење нових захтева

9. мај 2019. године – Безбедност информација – стандард ISO/IEC 27001:2013, секторски стандарди, законодавство и европска регулатива

24. април 2019. године – Правилник и стандарди о безбедности дечјих игралишта – Нови правни оквир у Републици Србији

22. и 23. април 2019. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)- ПОПУЊЕНА МЕСТА