Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6940

Пријавите се!
 

Актуелни семинари

14. мај 2019. године – Прелазак са OHSAS 18001 на ISO 45001 – Презентација измена и тумачење нових захтева

4. јун 2019. године – Тумачење захтева SRPS ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

„Безбедност у здравству” – 5. април 2019. године, Специјална болница „Чигота”, Златибор

22. и 23. април 2019. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

10. и 11. април 2019 године. – Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

3. април 2019. године – Тумачење захтева стандарда ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

28. март 2019. године – Радионица: Ризици у лабораторијама (идентификација, анализа, вредновање и контрола)

25. и 26. март 2019. године – Дводневни курс: Интерна провера према SRPS ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018

20. март 2019. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

13. март 2019. године – Тумачење захтева SRPS ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену