COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7532

Пријавите се!
 

Зашто стандардизација за мала и средња предузећа?Данас мала и средња предузећа (МСП) чине посебан, веома значајан сектор у националној привреди многих земаља. Она су покретач економског развоја јер утичу на повећање запослености и привредни раст.
МСП игра виталну улогу у европској економији. Приближно 99 % европских компанија чине мала и средња предузећа, која запошљавају око 60 % укупног броја запослених у Европи. Иста је ситуација и у нашој земљи, где око 99,5 % правних лица чине МСП, где је запослено више од половине (а у појединим годинама скоро две трећине) свих запослених.
Будући да су мала и средња предузећа данас кључни актери на тржишту, важно је да буду свесна користи које за њихово пословање имају стандарди, као и да на разне начине буду укључена у процес стандардизације .
 
Стандарди су од суштинског значаја за мала и средња предузећа
 
Мала и средња предузећа могу имати велике користи од употребе стандардамогу да користе постојеће стандарде приликом развоја нових производа како би побољшала своје иновативне способности; могу да користе смернице добре праксе да би повећала ефикасност и побољшала перформансе; да привуку нове кориснике, као и да задрже постојеће доказивањем квалитета производа. Потенцијалне користи знатно превазилазе трошкове приступа стандардима и њихове употребе. Развој стандарда може да помогнеу развоју технологија и да промовише успешну комерцијализацију нових производа . То је разлог зашто стандарди могу направити велику разлику у успеху иновативних предузећа: они стварају заједнички оквир за иновације и успостављају „правила игре”. Стандарди постављају оквир за дефинисање заједничког речника, успостављање основних карактеристика производа или услуга, као и идентификовања најбоље праксе.
 
ПРЕДНОСТИ
• Уштеде – пословне операције се оптимизују, чиме се побољшава крајњи резултат; смањење отпада и могућности грешке;
• Већи степен задовољства купаца – побољшавање квалитета производа, веће задовољство купаца и повећање обима продаје;
• Приступ новим тржиштима – спречавање трговинских баријера и отворен приступ глобалном тржишту;
• Повећање удела на тржишту – кроз повећање продуктивности и остваривање конкурентске предности;
• Еколошке користи – помоћ у смањењу негативних утицаја на животну средину.
 
Како стандарди могу помоћи малим предузећима?
 
Ако сте мали произвођач, већ знате да је доказивање на тржишту, против великих компанија, тешко. Ту у помоћ приступају стандарди. Било да желите да пратите и унапређујете квалитет производа, ИТ систем безбедности, да имплементирате систем за рекламације или да корисницима пружите додатну сигурност, то можете учинити користећи стандарде.
Употреба стандарда обезбеђује пуно поверење у ваше пословање и ставља вас у повољнији положај од конкуренције . И, што је кључно за крајњи резултат, може снизити трошкове, омогућити ефикасније коришћење ресурса и повећање профита. Стандарди вам такође могу помоћи да задржите постојеће купце и отворите врата новим тржиштима. Зато усвајање стандарда може бити велики корак који вам омогућава да се успешно такмичите са знатно већим организацијама. Уз помоћ стандарда смањићете ризике са којима се суочавате, показаћете квалитет онога што радите и увидећете како да у своју организацију уградите најбољу праксу. Коришћење стандарда подстиче континуирано побољшавање пословних перформанси.
Стандарди нуде знање потребно за фино подешавање организације, тако да она функционише пружајући максимум и уз непрекидни развој. Резултати су видљиви кроз раст и повећање профита.