COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7532

Пријавите се!
 

Постаните члан ИСС

Укључити се у процес стандардизације је од виталног значаја, јер је то прилика да се утиче на развој стандарда тако да он одговара потребама пословања. То је уједно и шанса за МСП да о одређеном питању добију информације од својих колега, као и да успоставе контакте са заинтересованим странама. Активно укључивање у активности стандардизације може вам омогућити да повећате своју ефикасност и продуктивност и да наступите на новим и већим тржиштима, равноправно са великим компанијама.

 

Постаните члан Института за стандардизацију Србије.

 

Институт за стандардизацију Србије доноси српске стандарде који су усаглашени са међународним и европским стандардима. Општи циљ Института је успостављање система националне стандардизације који ће омогућавати да се успешно задовоље потребе чланова Института и других заинтересованих страна у нашој земљи, као и да се створе неопходни услови за убрзану интеграцију Републике Србије у Европску унију.

 

Позивамо вас да постанете део јединствене националне организације за стандардизацију.

 

Као члан Института, имаћете следећа права:

 

-         Учествовање у раду и одлучивању у органима Института

Сваки члан овлашћује свог представника у скупштини, која је највиши орган управљања Института. На седницама скупштине доносе се сва општа акта и усвајају годишњи извештаји Института.

 

-         Погодности при куповини стандарда

Чланови Института плаћају српске стандарда и сродне документе са 30% попуста, међународне (ISO, IEC), британске (BS) и руске (ГОСТ) стандарде са 20 % попуста, немачке (DIN) и америчке (ATSI) стандарде са 10 % попуста на прописану висину накнада.

 

-         Попуст на накнаде за остале услуге које врши Институт

Чланови остварују посебан попуст од 30% на прописану висину накнаде за услуге Института из области стандардизације, које обухватају: информационе услуге (претраживање база података, месечно обавештавање о стандардима из одређених области и сл.), стручно тумачење српских стандарда и сродних докумената и техничку помоћ у вези са питањима стандарда и стандардизације.

 

-     Попуст на котизације за стручне скупове у организацији Института

Почев од 2011. године, Институт у својим просторијама организује семинаре са актуелним темама, а учесници из редова његових чланова остварују 25 % попуста на висину котизација. Попуст се односи и на стручне скупове који се организују у сарадњи са другим организацијама.