Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7475

Пријавите се!
 

2012.

 

Једна од обавеза националне организације за стандардизацију која проистиче из чланства у европским организацијама за стандардизацију CEN и CENELEC је пријављивање (нотификација) изворних националних стандарда Европској комисији, као и осталим чланицама поменутих организација. Пошто изворни национални стандард може да представља техничку препреку трговини, остале земље чланице треба да буду упозорене на ту могућност и да имају прилику да дају примедбе и предлоге на нацрт изворног националног стандарда.
 
Поштујући наведену обавезу, Институт пријављује Европској комисији изворне српске стандарде који су на јавној расправи.
 
С друге стране, Институт на свом веб-сајту једном месечно објављује нотификације изворних националних стандарда других земаља.
 
Текстове нотификованих изворних националних стандарда других земаља може вам, на захтев, обезбедити Информациони центар Института. Уколико на њих имате примедбе и предлоге, можете их доставити на следећу адресу: infocentar@iss.rs
 

Mesečni registar notifikacija koje je objavio CENELEC

Mesečni registar notifikacija koje je objavio CEN