COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7540

Пријавите се!
 

Које су користи од примене стандарда

Стандарди су део нашег свакодневног живота а да тога најчешће нисмо свесни. Међутим, свако од нас се нашао у ситуацији да је уз потешкоће куповао одећу јер су ознаке за величине различите, да је чекао приликом плаћања производа јер је бар-код лоше одштампан или уређај за очитавање не ради како треба, да је купио производ лошег или неодговарајућег квалитета или уређај који није компатибилан са остатком опреме коју имамо итд.

Зато стандарди:
  • обезбеђују да производи одговарају својој намени;
  • повећавају безбедност производа и услуга;
  • представљају основу за побољшање квалитета производа и услуга;
  • представљају техничку основу за доношење прописа и подршку у њиховој имплементацији;
  • олакшавају трговину између различитих земаља и доприносе уклањању техничких препрека трговини;
  • одсликавају тренутно стање развијености науке и технике и на тај начин представљау путоказ земљама у развоју на њиховом путу ка светском тржишту;
  • омогућавају ефикасније коришћење ресурса у процесу производње;
  • доприносе очувању здравља и заштити животне средине;
  • и још много тога, чинећи свакодневни живот лакшим јер стандарди нуде решења за проблеме који су нам свима заједнички.