COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7537

Пријавите се!
 

Одржани семинари

Интерни проверавачи система менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука) - 23. и 24. јануар 2020. године

Тумачење захтева стандарда за медицинске лабораторије SRPS EN ISO 15189:2014 и препоруке за његову примену - 4. фебруар 2020. године

Систем менаџмента безбедношћу хране – Новине у SRPS EN ISO 22000:2018 - 5. фебруар 2020.године

Процена ризика од катастрофа и планови заштите и спасавања – од 10. до 14. фебруара 2020. године

Радио-опрема и телекомуникациона терминална опрема (RiTT): Доказивање усаглашености са битним захтевима (са демонстрацијом метода испитивања у лабораторији – нова опрема и нове методе) - 25. фебруар 2020. године

Примена Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама и стандарда из ове области - 11. мaрт 2020. године

25 и 26. новембар 2019. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17020:2012

2. и 3. децембар 2019. године – Интерни проверавачи система менаџмента са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

4 – 7. новембар 2019. - Процена ризика од катастрофа и планови заштите и спасавања

25. октобра 2019. године – Стандардизација у области управљања отпадним водама, регулатива, казнена политика и техничка решења

12. септембар 2019. године – Стандардизација у области управљања отпадним водама, регулатива, казнена политика и техничка решења

23. и 24. септембар 2019. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

10. и 11. октобар 2019 године. – Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука) - Попуњена места

7. новембар 2019. године – Прелазак са OHSAS 18001 на ISO 45001 – Презентација измена и тумачење нових захтева

08. новембар 2019. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

22. октобар 2019. године – Захтеви за рад различитих типова тела која обављају контролисање према SRPS ISO/IEC 17020:2012

Попуњена места - 5. децембар 2019. године – Радионица: Ризици у лабораторијама (идентификација, анализа, вредновање и контрола)

9. - 13. децембар 2019. године - Процена ризика од катастрофа и планови заштите и спасавања

27. јун 2019. године - Усклађивање образовних установа са Законом о заштити података о личности и предвиђене казне у случају непримењивања закона

ПОПУЊЕНА МЕСТА - НОВО! – 10. децембар 2019. године – Електрична опрема ниског напона (LVD) и електромагнетска компатибилност (EMC): Примена прописа и стандарда (са демонстрацијом испитивања у лабораторији) – у Нишу

16. и 17. децембра 2019. године – Интерна провера према SRPS ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018

17. децембар 2019. године – Увод у систем менаџмента енергијом заснован на SRPS EN ISO 50001:2018 – НОВО!

18. децембар 2019. године – Управљање отпадним водама, регулатива, стандарди, казнена политика и услови за повлачење финансијских средстава из ИПАРД фонда

НОВО! – 23. децембар 2019. године – Meнаџмент људских ресурса – Стандарди серије SRPS ISO 30400

23. децембар 2019. године – Радионица: Ризици у лабораторијама (идентификација, анализа, вредновање и контрола)

25. јун 2019. године – Радио-опрема и телекомуникациона терминална опрема (РиТТ): Примена прописа и стандарда (са демонстрацијом испитивања у лабораторији)

20. јун 2019. године - Усклађивање здравствених установа са Законом о заштити података о личности и предвиђене казне у случају непримењивања закона

21. мај 2019. године у Нишу – Уређаји на чврста горива – Европскe директиве и национално законодавство, стандарди и испитивања у лабораторији

4. и 5. јун 2019. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

29. мај 2019. године – Радионица: Ризици у лабораторијама (идентификација, анализа, вредновање и контрола)

28. и 29. мај 2019. године – Дводневни курс: Интерна провера према SRPS ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018

14. мај 2019. године – Прелазак са OHSAS 18001 на ISO 45001 – Презентација измена и тумачење нових захтева

9. мај 2019. године – Безбедност информација – стандард ISO/IEC 27001:2013, секторски стандарди, законодавство и европска регулатива

24. април 2019. године – Правилник и стандарди о безбедности дечјих игралишта – Нови правни оквир у Републици Србији

22. и 23. април 2019. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)- ПОПУЊЕНА МЕСТА

16. април 2019. године – SRPS ISO 37001 – Како спречити и открити мито и како се борити са њим

10. и 11. април 2019 године. – Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

5. април 2019. године - „Безбедност у здравству”, Специјална болница „Чигота”, Златибор

3. април 2019. године – Тумачење захтева стандарда ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

28. март 2019. године – Радионица: Ризици у лабораторијама (идентификација, анализа, вредновање и контрола)

20. март 2019. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

13. март 2019. године – Тумачење захтева SRPS ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

5. и 6. март 2019. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)- ПОПУЊЕНА МЕСТА

26. фебруар 2019. године – Радионица: Ризици у лабораторијама (идентификација, анализа, вредновање и контрола) - ПОПУЊЕНА МЕСТА

21. фебруар 2019. године – Радионица: Резилијентност као критеријум за прилагођавање комплексних урбаних система променама: ResilSIMt – интерактивна веб-алатка

12. фебруар 2019. године – Прелазак са OHSAS 18001 на ISO 45001 – Презентација измена и тумачење нових захтева

6. и 7. фебруар 2019. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

29. и 30. јануар - Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017

27. и 28. новембар 2018. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

26. и 27. децембар 2018. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

2. октобар 2018. године – Правилник и стандарди о безбедности дечјих игралишта – Нови правни оквир у Републици Србији

25. и 26. септембар 2018. године – Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

24. и 25. септембар 2018. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

30. и 31. октобар 2018. године – Дводневни курс: Интерна провера према SRPS ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018

29. октобар 2018. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

11. и 12. октобар 2018. године – Дводневни курс: Интерна провера према SRPS ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018

23. новембар 2018. године – Захтеви за рад различитих типова тела која обављају контролисање према SRPS ISO/IEC 17020:2012

2. новембар 2018. године – Тумачење захтева стандарда ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

26. октобар 2018. године – Испитивање затезањем металних материјала – Нови захтеви будућег стандарда EN ISO 6892-1 и одређивање мерне несигурности при испитивању затезањем

24. и 25. октобар 2018. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

21. септембар 2018. године – Прелазак са OHSAS 18001 на ISO 45001 – Презентација измена и тумачење нових захтева

25 – 29. јун 2018. године – Петодневна стручна обука Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планови заштите и спасавања (практична обука)

2 – 6. јула 2018. године – Петодневна стручна обука: Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања (практична обука)

21. и 22. јун 2018. године – Дводневни курс: Интерна провера према SRPS ISO 9001:2015 и ISO/FDIS 19011:2018

25. маја 2018. године – Прелазак са OHSAS 18001 на ISO 45001 – Презентација измена и тумачење нових захтева

Бајина Башта, 8. јун 2018. године – SRPS ISO 45001 – Измене у односу на SRPS OHSAS 18001

31. мај 2018. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

31. мај 2018. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

16. мај 2018. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

Уторак, 22. маj 2018. године – Испитивање затезањем металних материјала – Нови захтеви будућег стандарда EN ISO 6892-1

14. и 15. мај 2018. године – Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

23. – 27. април 2018. године – Петодневна стручна обука: Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања (практична обука)

16. и 17. април 2018. године – Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

11. мај 2018. године – Поновно искоришћење биоразградљивог отпада – SRPS Z.T1.100, Спецификација за компостиране материјале

12. април 2018. године – Презентација измена и тумачење захтева нове верзије ISO/IEC 17025 – Препоруке за примену

26 – 30. марта 2018. године – Петодневна стручна обука: Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања (практична обука)

27. и 28. март 2018. године – Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

2. април 2018. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

17. април 2018. године – Размишљање засновано на ризику – Примена према стандарду SRPS ISO 9001:2015

24. април 2018. године – Прелазак са OHSAS 18001 на ISO 45001 – Презентација измена и тумачење нових захтева

9. март 2018. године – Поновно искоришћење биоразградљивог отпада – SRPS Z.T1.100, Спецификација за компостиране материјале

20. март 2018. године – Презентација измена и тумачење захтева нове верзије ISO/IEC 17025 – Препоруке за примену

29. март 2018. године – Испитивање затезањем металних материјала – Нови захтеви будућег стандарда EN ISO 6892-1

6. и 7. фебруар 2018. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

31. јануар 2018. године – Прелазак са OHSAS 18001 на ISO/DIS 45001 – Презентација измена и тумачење нових захтева

Петак, 2. фебруар 2018. године – Шта је „GDPR” (General Data Protection Regulation) и коме је потребно усаглашавање са правилима о заштити података? (информативна обука)

8. фебруар 2018. године – Презентација измена и тумачење захтева нове верзије ISO/IEC 17025 – Препоруке за примену

20. и 21. фебруар 2018. године – Дводневни семинар: Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

15. март 2018. године – Тумачење захтева стандарда ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

Дводневни семинар: Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену - 16. и 17. новембар 2017. године

7. децембар 2017. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

8. децембар 2017. године – Правилник о техничким и другим захтевима и стандарди за котрљајне лежаје

21. децембар 2017. године – Поновно искоришћење биоразградљивог отпада – SRPS Z.T1.100, Спецификација за компостиране материјале

17. октобар 2017. - Информациона безбедност у светлу закона и стандарда, Крушевaц

11. oктобaр - Коришћење топлотне енергије подземља топлотним пумпама – Представљање серија стандарда SRPS EN 14511 и VDI 4640

10. октобар 2017. године – Тумачење захтева стандарда ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

3. октобар 2017. године – Менаџмент услугама у информационим технологијама SRPS ISO/IEC 20000-1

21. и 22. септембар 2017. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

31. август 2017. године – Размишљање засновано на ризику – Примена према стандарду SRPS ISO 9001:2015

Дводневни семинар: Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену - 12. и 13. септембар 2017. године

9. октобар 2017. године – Размишљање засновано на ризику – Примена према стандарду SRPS ISO 9001:2015

23. јун 2017. године – Препоруке за имплементацију SRPS ISO/IEC 20000-1:2014 – захтеви за систем менаџмента услугама

21. јун 2017. године – Правилник о техничким и другим захтевима и стандарди за котрљајне лежаје

30. мај 2017. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

31. мај 2017. године – Припрема за увођење Акта о безбедности

31. мај 2017. године – Управљање услугом сузбијања штеточина - Тумачење захтева SRPS EN 16636:2016 и препоруке за његову примену

23. мај 2017. године – Тумачење захтева SRPS ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

25. мај 2017. године – Поступање са приговорима корисника према серији стандарда SRPS ISO 10001, SRPS ISO 10002 и SRPS ISO 10003

27. април 2017. године – Нови технички прописи и стандарди из области безбедности лифтова

Дводневни семинар: Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену - 20. и 21. април 2017. године

4. април 2017. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

29. новембар 2016. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

Овај семинар намењен је свима који желе да се детаљније упознају са изменама које је донео нови стандард ISO 9001:2015, а нарочито представницима руководства за систем менаџмента квалитетом, представницима руководства за друге системе (EMS и OHSAS), екстерним проверавачима система менаџмента квалитетом, као и свима који се баве QMS-ом.

Дводневни семинар: Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену - 18. и 19. октобар 2016. године

3. март 2017. године - Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама и стандарди из ове области

9. март 2017. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

7. фебруар 2017. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

28. фебруар 2017. године – Тумачење захтева стандарда ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

02. март 2017. године - Правилник о безбедности машина и српски стандарди

3. фебруар 2017. године – Управљање услугом сузбијања штеточина - Тумачење захтева SRPS EN 16636:2016 и препоруке за његову примену

16. децембар - Правилник о безбедности машина и српски стандарди

16. и 17. новембар - Нови правилници и српски стандарди из области електромагнетске компатибилности (EMC) и електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона (LVD), са демонстрацијом испитивања у лабораторији (дводневни семинар)

1. децембар 2016. године – Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

Процена ризика се у пракси најчешће своди на утврђивање могућности појављивања ризичних догађаја и њихових последица. Овај семинар даје увид у софистицираније технике за процену ризика које омогућавају укључивање и других важних елемената за процену ризика, а тиме и прецизнију процену.

8. децембар 2016. године – Размишљање засновано на ризику – Примена према стандарду SRPS ISO 9001:2015

10. новембар 2016. године – Управљање услугом сузбијања штеточина - Тумачење захтева naSRPS EN 16636:2016 и препоруке за његову примену

5. октобар 2016. године – Контекст организације према стандарду SRPS ISO 9001:2015

8. новембар 2016. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

20. октобар 2016. године – Лична заштитна опрема: Правилник и српски стандарди

9. новембар 2016. године - Исправе и знакови усаглашености у техничком законодавству новог приступа

30. и 31. августа 2016. године – Тумачење захтева и обука интерних проверавача за нову верзију 5.0 стандарда GLOBALG.A.P. (индивидуална и групна сертификација)

3. јун 2016. године – Поступање са приговорима корисника према стандарду SRPS ISO 10002:2016

17. и 18. мај 2016. године -ДВОДНЕВНИ СЕМИНАР У НИШУ – Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

14. април 2016. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

20. април 2016. године – Процена ризика – Како остварити захтеве који се односе на ризике у складу са ISO 9001:2015

18. мaрт 2016. године – Примена Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама и стандарда из ове области

30. март 2016. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

25. фебруар 2016. године – Превенција приговора корисника и поступање са њима према серији стандарда SRPS ISO 10001, SRPS ISO 10002 и SRPS ISO 10003

18. фебруар 2016. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

24. новембар 2015. године – Електромагнетска компатибилност (EMC) – Нове европске директиве и српски правилници у области ЕМС и RTTE: Примена стандарда и испитивања у лабораторији

26. новембар 2015. године – Превенција приговора корисника и поступање са њима према серији стандарда SRPS ISO 10001, SRPS ISO 10002 и SRPS ISO 10003

4. новембар 2015. године – Управљање хемикалијама – Правилна примена српских стандарда на које се позива у техничкој регулативи

18. новембар 2015. године – Основе менаџмента безбедношћу информација према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 27001:2014

23. октобар 2015. године – SRPS ISO 22000 и SRPS ISO/TS 22002-1 – Како имплементирати додатне захтеве за систем менаџмента безбедношћу хране

6. новембар 2015. године – Тумачење захтева нове верзије стандарда за медицинске лабораторије SRPS EN ISO 15189:2014

10. новембaр 2015. године – Примена Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама и стандарда из ове области

22. октобар 2015. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

27. новембар 2015. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

30. октобар 2015. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

1. децембар 2015. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

17. новембар 2015. године – Процена ризика – Како остварити захтеве који се односе на ризике у складу са ISO 9001:2015

1. октобар 2015. - Најављујемо специјализовани семинар за електроинжењере: Стандарди из области електромагнетске компатибилности (EMC), са демонстрацијом електромагнетних појава и испитивања у лабораторији

2. октобар 2015. године – LED извори светлости и прекидачки извори напајања – Примена стандарда за електромагнетску компатибилност (EMC) са демонстрацијом у лабораторији

14.октобар 2015. године – Основе менаџмента безбедношћу информација према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 27001:2014

29. септембра 2015. - Примена Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама и стандарда из ове области

16. септембар 2015. године – Основе менаџмента континуитетом пословања према захтевима стандарда SRPS ISO 22301:2014

3. јул 2015. године – Управљање хемикалијама – Правилна примена српских стандарда на које се позива у техничкој регулативи

26. јун 2015. године – Електромагнетска компатибилност (EMC) у индустрији, испитивања на терену и примена EMC за доказивање усаглашености производа пo директивама и правилницима за безбедност машина и мерила

17. јун 2015. године – Основе менаџмента безбедношћу информација према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 27001:2014

26. мај 2015. године – Ревизија ISO 9001:2008 – Презентација измена и тумачење нових захтева

Овај семинар намењен је свима који желе да се детаљније упознају са изменама које доноси ревизија ISO 9001:2008, а посебно представницима руководства за систем менаџмента квалитетом, представницима руководства за друге системе (EMS i OHSAS), екстерним проверавачима система менаџмента квалитетом и свима који се баве QMS-ом.

22. мај 2015. године – Тумачење захтева нове верзије стандaрда за медицинске лабораторије SRPS EN ISO 15189:2014

Институт за стандардизацију Србије први пут организује курс посвећен тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 који се односе на квалитет и компетентност медицинских лабораторија. Учесницима курса се пружа могућност да стекну нова знања у складу са новом верзијом стандарда, којима ће унапредити и олакшати примену система менаџмента квалитетом (QMS) у својим лабораторијама и припремити се за акредитацију prema SRPS EN ISO 15189:2014.

21. мај 2015. године – Основе менаџмента континуитетом пословања према захтевима стандарда SRPS ISO 22301:2014

Сертификација заваривача: Примена новог стандарда SRPS EN ISO 9606-1:2014 Квалификационо испитивање заваривача — Заваривање топљењем — Део 1: Челици

Сертификација заваривача: Примена новог стандарда SRPS EN ISO 9606-1:2014

28. април 2015 - LED извори светлости и прекидачки извори напајања – Примена стандарда за електромагнетску компатибилност (EMC) са демонстрацијом у лабораторији

24. април 2015. - Примена Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама и стандарда из ове области

16. април 2015. године – Ревизија ISO 14001:2004 – Презентација измена и тумачење нових захтева

9. април 2015. године - Основе система менаџмента IT услугама према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 20000-1:2014

31. март 2015. године - Ревизија ISO 9001:2008 – Презентација измена и тумачење нових захтева

Семинар „Електромагнетска компатибилност (EMC): Примена прописа и стандарда (са демонстрацијом испитивања у лабораторији)”

Семинар „Исправе и знакови усаглашености у техничком законодавству новог приступа”

Семинар „Електромагнетска компатибилност (EMC): Примена прописа и стандарда (са демонстрацијом испитивања у лабораторији)”

Безбедност дечјих игралишта – тумачење захтева серије стандарда SRPS EN 1176 и SRPS EN 1177, њихов значај и начини имплементације

Основе система менаџмента услугама према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 20000-1:2014

Увод у систем менаџмента безбедношћу информација – SRPS ISO/IEC 27001

Семинар - Опрема за личну заштиту: Правилник и српски стандарди

SRPS ISO 9001 - Тумачење захтева стандарда и његова имплементација

Одржани семинари 2009-2010. године