COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7538

Пријавите се!
 

Опште информације

Интерна правила

Шта је стандард

Стандард је документ, утврђен консензусом и одобрен од признатог тела, којим се утврђују, за општу и вишекратну употребу, правила, смернице или карактеристике за активности или њихове резултате, ради постизања оптималног нивоа уређености у датом контексту.

Принципи стандардизације

Стандардизација је заснована на следећим принципима.

Које су користи од примене стандарда

Стандарди су део нашег свакодневног живота а да тога најчешће нисмо свесни.

Српски стандард

Српски стандард - стандард који је донео Институт за стандардизацију Србије (ИСС) као национално тело за стандарде и који је доступан јавности.

Како се израђује српски стандард

Српски стандарди (и сродни документи) могу бити изворни или могу настати на основу међународних, европских и других регионалних стандарда и сродних докумената, као и националних стандарда и сродних докумената других земаља у складу са уговорима потписаним са националним телима за стандардизацију тих земаља.

Ко израђује српске стандарде

На изради српских стандарда раде стручна тела Института, комисије за стандарде и стручни савети.