COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7532

Пријавите се!
 

Права и обавезе чланова Института

Члан Института има право да непосредно или преко овлашћеног представника учествује у раду и управљању Институтом, односно да:

 
  • учествује у раду седница Скупштине Института и на њима расправља и гласа о одлукама и актима од значаја за рад Института и његових органа;
  • предлаже, бира и буде биран за члана Управног одбора и Надзорног одбора; 
  • предлаже, односно буде предложен за члана стручног савета; и учествује у раду техничких радних тела Института.
 
Члан Института има право на материјалне погодности, као што су:
 
  • посебан попуст у односу на прописану висину накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације;
  • посебан попуст у односу на прописану висину накнада за услуге које врши Институт у обављању послова из области стандардизације;
  • посебан попуст на котизације за семинаре, конференције, саветовања и друге стручне скупове које Институт организује самостално или у сарадњи са другим организацијама..
 
 
Члан Института има следеће обавезе:
  • да се придржава одредби Закона о стандардизацији, Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института, Статута и општих аката Института;
  • да активно учествује у остваривању циљева, програма и планова Института;
  • да Институту редовно плаћа чланарину; и
  • да промовише примену стандарда и сродних докумената.
 
Остала права и обавезе чланова Института, као и друга питања у вези са чланством, ближе се уређују Статутом и Правилником о чланству.