COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7542

Пријавите се!
 

Чланство у Институту

Члан Института може постати свако привредно друштво, предузеће, друго правно лице или предузетник који су основани по прописима Републике Србије, као и физичко лице које је држављанин Републике Србије. На основу члана 24 Статута, директор Института доноси одлуку о пријему чланова Института и престанку чланства у Институту.  На основу члана 25 Статута Управни одбор доноси одлуку којом се утврђује висина чланарине за сваку годину. "

 

 

Одлука УО о висини чланарине у Институту за 2020. годину

 

Категорије чланова

У Институту постоје следеће категорије чланова: (a) редовни чланови, (b) почасни чланови и (c) заслужни чланови.

Редовни чланови су заинтересоване стране које су се учланиле у Институт по поступку утврђеном у Статуту Института i Правилнику о чланству.
 
Почасни чланови су истакнути појединци које је Скупштина Института именовала за почасне чланове у складу са општим актом о предлагању и именовању почасних и заслужних чланова, имајући у виду њихов научноистраживачки рад, значајан стручни рад, посебну подршку или други значајан допринос у вези са националном, европском или међународном стандардизацијом, односно делатношћу Института.
 
Заслужни чланови су истакнути појединци и организације из редова редовних чланова Института, које је Скупштина Института именовала за заслужне чланове у складу са општим актом о предлагању и именовању почасних и заслужних чланова, имајући у виду њихов вишегодишњи плодотворан рад у органима и радним телима Института, односно европских или међународних организација за стандардизацију, или други допринос националној, европској или међународној стандардизацији.
 
 

 

Преузмите пријаву у Word формату:

Преузмите пријаву у PDF формату: