COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7540

Пријавите се!
 

Историјат

На 15. редовној седници Удружења југословенских инжењера и архитеката, која је одржана у Београду у Краљевини Југославији, 16. септембра 1934. године, одржана је оснивачка скупштина Југословенског националног комитета за нормализацију (ЈНКН). Као посебна установа при Министарству трговине и индустрије, од 1939. године ЈНКН је имао улогу националног тела за стандарде. Био је основан у складу са Уредбом о нормализацији из 1938. године и Уредбом о статуту ЈНКН из 1939. године.

 

После Другог светског рата улогу националног тела за стандарде у Федеративној Народној Републици Југославији (ФНРЈ) преузела је Савезна комисија за стандардизацију, која је била основана у складу са Уредбом о стандардизацији из 1946. године, у оквиру Савезне планске комисије Владе ФНРЈ.

 

Од 1946. године до данас, назив и правна форма националног тела за стандарде мењали су се неколико пута, па је Институт за стандардизацију Србије (ИСС) правни следбеник Савезне комисије за стандардизацију (1946- 1962), Југословенског завода за стандардизацију (1962– 1978), Савезног завода за стандардизацију (1978–2003) и Завода за стандардизацију (2003–2006).