COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7542

Пријавите се!
 

Информације о стандардима

 

У Информационом центру Института можете добити информације о стандардима, као што су назив стандарда, цена, веза стандарда са међународним, европским или националним стандардима других држава, податак да ли је стандард важећи или не, чиме је замењен, и слично. Ове информације можете добити телефоном, у писаном облику, путем електронске поште или уколико лично дођете у ИСС.
 

ОНЛАЈН ПРИСТУП СРПСКИМ СТАНДАРДИМА И СРОДНИМ ДОКУМЕНТИМА.

 

Ова услуга обухвата приступ комплетним текстовима српских стандарда и сродних докумената у периоду од пет или 30 календарских дана, по избору корисника. Изабрани стандарди и сродни документи се могу читати искључиво на екрану рачунара, а једини услов за коришћење услуге је интернет конекција.

 

Коришћењем ове опције, кориснику је доступно упознавање са садржајима стандарда без могућности за чување, штампу, копирање, коришћење на мрежи или даљу продају стандарда. Сва права по основу Закона о ауторским и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016 - одлука УС), задржава Институт. Корисник наведене услуге не стиче право на поседовање стандарда, као ни право да стандард користи у поступку сертификације, као сертификациони документ. Више детаља о наведеној услузи, можете погледати на следећем линку. 

 

Претраживање база података о стандардима на захтев корисника
 
Информациони центар Института нуди вам услугу претраживања база које садрже податке о стандардима. Уколико су вам потребне информације о српским или страним стандардима из различитих области привреде, попуните захтев за претраживање, након чега од нас добијете предрачун. Након пријема потврде да сте уплатили износ са предрачуна, информације о стандардима ће вам стићи путем обичне или електронске поште, у зависности од вашег захтева.
 
 
Месечно обавештавање о стандардима и сродним документима
 
Још једна услуга коју својим корисницима нуди Информациони центар Института је месечно обавештавање о стандардима и сродним документима у оквиру једне или више области стандардизације. Накнада за ову услугу је на бази годишње или полугодишње претплате, како је описано у Одлуци о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације (прећишћен текст) усвојеној на 56. седници Управног одбора Института одржаној 12.09.2013. године.