COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7542

Пријавите се!
 

2019

План Јавних набавки 2019.

План Јавних набавки 2019. - измене и допуне

Техничка исправка Плана Јавних набавки 2019.

План Јавних набавки 2019. - измене и допуне


Jавна набавка мале вредности - канцеларијског и штампарско-репрографског материјала (бр. 1/2019Д)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности услуге физичко-техничке заштите запослених, зграде и имовине Института за стандардизацију Србије

 (бр. 1/2019У)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности - набавку електричне енергије (бр. 2/2019У)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности добара – набавкa рачунара са софтверском пакетима, монитора, штампача и опреме за читање бар кодова за потребе Института за стандардизацију Србије ЈНМВ, (бр. 4/2019Д)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

 

Jавнa набавкa мале вредности добара – набавкa рачунара са софтверском пакетима, монитора, штампача и опреме за читање бар кодова за потребе Института за стандардизацију Србије ЈНМВ, бр. 4/2019Д  (поновљени поступак)

Позив

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору

Партија 2 - Обавештење о закљученом уговору

Партија 3 - Обавештење о закљученом уговору

Jавна набавка мале вредности услуга - набавка aвио карата и резервација хотелског смештаја, (бр. 4/2019У)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности - услуге чишћења (бр. 3/2019U )

Позив

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавна набавка мале вредности  радова поплочавање платоа испред пословне зграде, бр. 2/2019 Р

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Поновљени поступак јавне набавке мале вредности радова поплочавање платоа испред пословне зграде бр. 2/2019Р

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

 

Поновљени поступак јавне набавке мале вредности радова поплочавање платоа испред пословне зграде бр. 2/2019Р

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Jавнa набавкa мале вредности добара –сервера и уређаја за складиштење података  ЈНМВ, бр. 2/2019Д

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ превентивног и корективног одржавања информационог система за потребе Института за стандардизацију Србије, бр. 5/2019У

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  РАДОВА реконструкција мокрих чворова бр. 1/2019Р

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора