COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7541

Пријавите се!
 

2018

ЈНМВ бр. 4/2018Д - набавка мале вредности система за управљање документима

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација на енглеском језику

Позив за подношење понуде на енглеском језику

Измене и допуне

Измене и допуне на енглеском језику

Измене и допуне конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације на енглеском језику

Обавештење о продужењу рока

Питања и одговори

Питања и одговори на енглеском језику

Питања и одговори 2

Питања и одговори 2 на енглеском језику

Измене и допуне конкурсне документације 2

Измене и допуне конкурсне документације 2 на енглеском језику

Одлука о додели уговора

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

 

ЈНМВ бр. 5/2018У - набавка мале вредности услуге превентивног и корективног одржавања информационог система

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 2/2018Д – набавка уређаја за складиштење података (Storage)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација - ИЗМЕНЕ

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 3/2018У - услуга одржавања чистоће у пословним просторијама (поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 1/2018Д – канцеларијски  и штампарско-репрографски  материјал

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 5/2018Д - набавка рачунарске опреме

Конкусна документација

Позив за подношење понуде

Питања и одговори

Питања и одговори2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 3/2018У - набавка услуге одржавања чистоће у пословним просторијама

Позив за поношење понуде

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

 

ЈНМВ 2/2018 – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 1/2018У физичко-техничке заштите запослених, зграде и имовине

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

 

ЈНМВ бр. 4/2018У Набавка авио карата и резервација хотелског сместаја

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору