Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7475

Пријавите се!
 

2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ФИЗИЧКО – ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА, ЛИЦА И ИМОВИНЕ ИНСТИТУТА, БР. 5/2017

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка 

Одлука о обустави поступка 

Поновљени поступак:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о додели уговора 

Одлука о измени уговора 

 

 

ЈНМВ 6/2017 – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ПРЕМА СТАНДАРДИМА SRPS ISO 9001:2015 И SRPS ISO/IEC 27001:2014

Конкурсна документација

Питање и одговор

Питање и одговор 2

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Поновљени поступак:

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ПРЕМА СТАНДАРДИМА SRPS ISO 9001:2015 И SRPS ISO/IEC 27001:2014

Конкурсна документација

Питање и одговор

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Поновљени поступак 2:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - НАБАВКА АВИО КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА, БР. 9/2017

Конкурсна документација

Питање и одговор

Питање и одговор 2

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СВАКОДНЕВНИ РАД, БР. 1/2017

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 7/2017 – Услуга одржавања чишћења у пословним просторијама Института

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлука о измени уговора 

 

Јавна набавка мале вредности : Услуге превентивног и корективног одрзавања информационог система бр. 10/2017

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка мале вредности : Услуге штампања публикација, збирики стандарда и сродних докумената и визит карти бр. 8/2017

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Јавна набавка мале вредности  – набавка рачунарске опреме за потребе Института за стандардизацију Србије
ЈНМВ, бр. 2/2017

Конкурсна документација

Конкурсна документација - Измене и допуне

Обавештење о продужењу рока

Питање и одговор

Питање и одговор 2

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Партија 1 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Поновљени поступак:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питање и одговор

Питање и одговор 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности  – редизајн сајта Института за стандардизацију Србије, ЈНМВ, бр. 3/2017

Конкурсна документација

Конкурсна документација - Измене и допуне

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ