COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7539

Пријавите се!
 

2016

Измена Плана јавних набавки 2016.

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ФИЗИЧКО – ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА, ЛИЦА И ИМОВИНЕ ИНСТИТУТА, БР. 1/2016.

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР. 1/2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈНМВ 2/2016 – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ.

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР. 2/2016.

Обавештење о закљученом уговору  бр. 2/2016.

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2016 – Услуга штампања публикација.

Конкурсна документација

ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР. 3/2016.

Обавештење о закљученом уговору  бр. 3/2016.

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 4/2016 – Услуга набавка авио карата и резервације хотелског смештаја за потребе службених путовања запослених.

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР. 4/2016.

Обавештење о закљученом уговору  бр. 4/2016.

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 5/2016 – Услуга одржавања хигијене у пословним просторијама Института

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР. 5/2016.

Обавештење о закљученом уговору  бр. 5/2016.

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 6/2016 – Набавка рачунарске опреме

Конкурсна документација

Питања и одговори

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР. 6/2016.

Обавештење о закљученом уговору  бр. 6/2016.

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 7/2016 – Услуга превентивног и корективног одржавања информационог система

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР. 7/2016.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права.

Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 8/2016 – Набавка канцеларијског, штампарско-репрографског и другог потрошног материјала за потребе Института за стандардизацију Србије

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР. 8/2016.

Обавештење о закљученом уговору  бр. 8/2016.

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 9/2016 - Набавка рачунарске опреме

Конкурсна документација

Питања и одговори

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР. 9/2016.

Обавештење о закљученом уговору  бр. 9/2016.